×

Cookies op West-Vlaanderen.be

Deze Website maakt gebruik van cookies om bezoekerstatistieken te meten en om voorkeuren van gebruikers te onthouden. Lees de toelichting als u meer wilt weten over het gebruik van cookies op deze website.
Ik ga akkoord.

​​​​​​​​​​
​Herinneringsplaatsen WOI 

​ De provincieraad keurde op 22 december 2014 een provinciaal reglement voor ondersteuning van bezoeken aan ‘herinneringsplaatsen in het kader van de Eerste Wereldoorlog’ in West-Vlaanderen goed. 

Organisaties die een dergelijke site bezoeken tussen 1 februari 2015 en 31 december 2018 kunnen tot 50 % van hun vervoers- (openbaar vervoer of gehuurde fiets of bus), gids-, toegangs- of deelnamekost terugvorderen en tot 20 % van de overnachtingskosten in een erkend West-Vlaams jeugdverblijfscentrum​.​

 
Herinneringsplaatsen

Met herinneringsplaatsen in het kader van de Eerste Wereldoorlog worden bedoeld: sites, musea, steden, monumenten, bezoekerscentra, tentoonstellingen enz. die aandacht aan het oorlogsverleden besteden. Onder andere in de brochure ‘Ontdek WO I met je klas’ (gratis te bestellen via webshop van de provincie) en op de website www.wegwijzerwoI.be is een overzicht terug te vinden.

 
Voor wie?

Onder meer onderwijsinstellingen, erkende jeugdwerkorganisaties, erkende speelpleinwerkingen, gemeentelijke jeugdwerk- en opvanginitiatieven en verenigingen waar armen het woord nemen en die hun zetel hebben in West-Vlaanderen, komen in aanmerking voor ondersteuning.

 
Doel

Met het reglement wil de Provincie extra inzetten op de waarde van WO-sites en de participatie aan de herdenking van WO I bij de beoogde doelgroepen. Tevens wil de Provincie het belang van herinneringseducatie in het algemeen benadrukken.

 
Reglement dankzij succesverhaal openstelling site ‘In Vlaamse velden’

Het reglement komt er dankzij het succes van de openstelling van de Suikerfabriek-site in Veurne, nadat deze als ‘loopgravenset’ voor de reeks ‘In Vlaamse velden’ gebruikt werd. Ook toen konden jeugdwerkorganisaties en speelpleinwerkingen subsidies krijgen na een bezoek. In totaal bezochten bijna 2000 jongeren de site.

 
Andere ondersteunende educatieve initiatieven

Naast dit subsidiereglement ontwikkelde de Provincie West-Vlaanderen nog tal van ondersteunende educatieve initiatieven zoals de website ‘Nooit Meer Oorlog’, bedoeld voor het kleuter en lager onderwijs, en het filmproject via tablet ’14-herd18’ voor het secundair onderwijs. Daarnaast is er ook een bordspel WOI dat gratis via de webshop van de Provincie kan besteld worden.

 
Praktische info

Hoe indienen?
- het aanvraagformulier en de financiële tabel (kostenraming) moeten ingediend worden, zowel digitaal (ondertekende versie) als per post (niet aangetekend), adres zie ​aanvraagformulier​.  ​Gelieve alle gevraagde info digitaal in te vullen (niet handgeschreven). Het aanvraagformulier moet gedateerd en ondertekend worden.​​​​​ 
- Let wel! de aanvraag moet ingediend worden ten laatste 1 maand voor de datum van het bezoek, aanvragen die hieraan niet voldoen worden afgekeurd!
- er moet per bezoek een dossier opgemaakt worden!
- alle verantwoordingsstukken moeten ingediend worden ten laatste één maand na het bezoek, zowel per post als digitaal. (verplichte documenten zie hieronder, adres zelfde als bij de aanvraag)

Gelieve bij alle documenten en communicatie ​het referentienummer te vermelden.​   ​Het nummer wordt verkregen van zodra het dossier ontvankelijk wordt verklaard.

Alle nodige documenten vindt u hieronder. De voorwaarden en criteria kunt u nu nalezen in het reglement. U kunt ook altijd terecht bij:

Heidi Timmerman / Sofie Viaene 
T 051 51 94 33 / 051 51 93 65​​
Educatie14-18@west-vlaanderen.be

In te dienen documenten (digitaal invullen):
documenten digitaal en per post versturen - niet aangetekend!
één maand voor het bezoek:

ten laatste één maand na het bezoek:

andere documenten:

kalender

 

 

 

 

Provinciale webshophttps://www.west-vlaanderen.be/webshopProvinciale webshopWest-Vlaanderen2.00000000000000
Materiaal ontlenen? Bij de uitleendienst!/genieten/cultuur/ontlenen/uitleendienst/Paginas/default.aspxMateriaal ontlenen? Bij de uitleendienst!Uitleendienst2.00000000000000
Belastingen/overwvl/beleid_bestuur/provincialeAdministratie/provincialediensten/Paginas/belastingen.aspxBelastingenProvinciebestuur3.00000000000000
Veelgestelde vragen dienst Personeel & HRM/vacatures/veelgesteldevragen/Paginas/default.aspxVeelgestelde vragen dienst Personeel & HRMProvinciebestuur2.00000000000000
Informatiecentrum/overwvl/beleid_bestuur/informatiecentrum/Paginas/default.aspxInformatiecentrumWest-Vlaanderen1.00000000000000
Vacatures/vacatures/Paginas/default.aspxVacaturesProvinciebestuur1.00000000000000

 

 

Het Zwinhttp://www.zwin.beHet ZwinDomeinen7.00000000000000
domeinen en groene assen/genieten/domeinen/Paginas/default.aspxdomeinen en groene assenDomeinen1.00000000000000
Raversydehttp://www.raversyde.be/RaversydeDomeinen6.00000000000000
Bulskampveld/genieten/domeinen/LippensgoedBulskampveld/Paginas/default.aspxBulskampveldDomeinen5.00000000000000
Palingbeek/genieten/domeinen/Palingbeek/Paginas/default.aspxPalingbeekDomeinen4.00000000000000
Bezoekerscentra/overwvl/beleid_bestuur/informatiecentrum/Paginas/veelgesteldevragen.aspx#BezoekerscentrumBezoekerscentraDomeinen3.00000000000000
De Gavers/genieten/sport/gavers/gavers/Paginas/default.aspxDe GaversDomeinen2.00000000000000

 

 

Impulsreglement welzijnsinitiatieven (gewijzigd)https://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/welzijn_/subsidies/impulsreglement/Paginas/default.aspxImpulsreglement welzijnsinitiatieven (gewijzigd)Welzijn2.00000000000000
Openingsuren S&R Olympiabad/genieten/sport/olympiabad/Paginas/default.aspxOpeningsuren S&R OlympiabadSport1.00000000000000
Reglement renovatiepremie sociaal verhuurkantoren/kwaliteit/welzijn_/subsidies/sociaalverhuurkantoren/Paginas/default.aspxReglement renovatiepremie sociaal verhuurkantorenWelzijn3.00000000000000

 

 

VONKhttp://apbvonk.beVONKOnderwijs & Vorming3.00000000000000
PTI/ondernemen/pti/Paginas/default.aspxPTIOnderwijs & Vorming2.00000000000000
Provinciaal aanbod/ondernemen/onderwijs/Paginas/default.aspxProvinciaal aanbodOnderwijs & Vorming1.00000000000000

 

 

herinneringsplaatsen WOI/genieten/cultuur/Paginas/herinneringsplaatsenwoI.aspxherinneringsplaatsen WOISubsidies3.00000000000000
Ruimtelijke ordening/kwaliteit/Leefomgeving/ruimtelijke_ordening/structuurplan/Paginas/default.aspxRuimtelijke ordeningLeefomgeving6.00000000000000
Integraal waterbeheer/kwaliteit/Leefomgeving/integraalwaterbeheer/Paginas/default.aspxIntegraal waterbeheerLeefomgeving1.00000000000000
Groepsaankoop Groene Stroom/kwaliteit/Leefomgeving/milieu/energie/Paginas/groepsaankoopgroenestroom.aspxGroepsaankoop Groene StroomLeefomgeving5.00000000000000
RUP/kwaliteit/Leefomgeving/rup/Paginas/default.aspxRUPLeefomgeving2.00000000000000
Energie/kwaliteit/Leefomgeving/milieu/energie/Paginas/default.aspxEnergieLeefomgeving4.00000000000000
Vergunningen/kwaliteit/Leefomgeving/vergunningen/Paginas/default.aspxVergunningenLeefomgeving3.00000000000000
Gebiedenbeleid/overdegrens/gebiedenbeleid/subsidies/Paginas/default.aspxGebiedenbeleidSubsidies3.00000000000000
Mobiliteit/kwaliteit/Leefomgeving/mobiliteit/Paginas/default.aspxMobiliteitMobiliteit West-Vlaanderen2.00000000000000
Erosie/kwaliteit/Leefomgeving/erosie/Paginas/subsidies.aspxErosieSubsidies3.00000000000000

© provincie West-Vlaanderen | LoQutus | algemene voorwaarden