×

Cookies op West-Vlaanderen.be

Deze Website maakt gebruik van cookies om bezoekerstatistieken te meten en om voorkeuren van gebruikers te onthouden. Lees de toelichting als u meer wilt weten over het gebruik van cookies op deze website.
Ik ga akkoord.

depotbeleid

 

Het Cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008 wijst een regierol toe aan de provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) voor de uitbouw van een regionaal depotbeleid. Daartoe zijn convenanten afgesloten tussen de Vlaamse overheid en de vijf Vlaamse provincies. Hetzelfde geldt voor de VGC. De provincies en de VGC nemen de ontwikkeling van het regionale depotbeleid ter harte in overleg met de lokale besturen en de erfgoedorganisaties zowel lokaal, regionaal als landelijk.

 

De convenanten liepen af eind 2013. Daarna schrijft de provincie West-Vlaanderen zich in op de Vlaamse beleidsprioriteiten, waaronder ook het regionale depotbeleid.

 

Regelmatig duikt het gebrek op aan depotruimte bij musea en andere erfgoedbeheerders. De noden en behoeften zijn echter zeer uiteenlopend. Het provinciale bestuursniveau is geschikt om dit in kaart te brengen omdat het niet te dicht op het lokale niveau zit en anderzijds ook weer niet te grootschalig is zodat de verwerking aan gegevens beheersbaar blijft.

 

In West-Vlaanderen werd de depotproblematiek in de erfgoedsector al in 2008 in kaart gebracht. De uitvoerige studie van de hand van Iris Steen en Patrick Van Den Nieuwenhof hield meteen rekening met een brede benadering van het begrip erfgoed. Hoewel gestart vanuit de depotbehoeften van de musea, zijn ook andere erfgoedbeheerders betrokken zoals archieven, documentatiecentra, archeologische diensten en heemkundige kringen.

 

Het rapport en de bijbehorende beleidsvoorstellen zijn goedgekeurd door de deputatie op 18 september 2008, bekijk hier de samenvatting:

 

Depotwerking

 

De kern van het provinciale depotbeleid is het depotconsulentschap.

 

Interprovinciale depotwerking

 

De vijf Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) stemmen hun depotbeleid op elkaar af.  

Het eerste resultaat van die interprovinciale samenwerking is de publicatie “Erfgoeddepots, uit het oog, in het hart. Aanbevelingen bij het bouwen, verbouwen en inrichten” die in 2010 verscheen met steun van het erfgoedsteunpunt Faro. Deze praktische handleiding is bedoeld om je als beheerder van erfgoed of beleidsverantwoordelijke wegwijs te maken in de complexe materie van erfgoeddepots. De publicatie is uitgeput, maar je kunt ze hier nog downloaden:

Op 8 november 2013 werd depotwijzer.be in Leuven gelanceerd. Deze virtuele depotconsulent kan je raadplegen voor volgende thema’s: de bouw en inrichting van een erfgoeddepot, collectiebeheer-, -organisatie en -exploitatie.

 

Vorming

De depotconsulenten stemmen hun vormingsaanbod af op het vormingsaanbod van Faro, de andere provincies, de VGC en de erkende expertisecentra. Het vormingsaanbod is jaarlijks online te raadplegen in de vormingsbrochure.

Het basisaanbod dat jaarlijks terugkeert, bestaat uit:

  • Basiscursus informatiebeheer van erfgoedcollecties
  • Basiscursus behoud en beheer
  • Vormingsreeks "In goede handen: erfgoed in depots"

Dit is een samenwerking tussen alle depotconsulenten en elke cursus wordt jaarlijks in een andere provincie gegeven.

 

 

 

 

kalender

 

 

 

 

Provinciale webshophttps://www.west-vlaanderen.be/webshopProvinciale webshopWest-Vlaanderen2.00000000000000
Materiaal ontlenen? Bij de uitleendienst!/genieten/cultuur/ontlenen/uitleendienst/Paginas/default.aspxMateriaal ontlenen? Bij de uitleendienst!Uitleendienst2.00000000000000
Belastingen/overwvl/beleid_bestuur/provincialeAdministratie/provincialediensten/Paginas/belastingen.aspxBelastingenProvinciebestuur3.00000000000000
Veelgestelde vragen dienst Personeel & HRM/vacatures/veelgesteldevragen/Paginas/default.aspxVeelgestelde vragen dienst Personeel & HRMProvinciebestuur2.00000000000000
Informatiecentrum/overwvl/beleid_bestuur/informatiecentrum/Paginas/default.aspxInformatiecentrumWest-Vlaanderen1.00000000000000
Vacatures/vacatures/Paginas/default.aspxVacaturesProvinciebestuur1.00000000000000

 

 

Het Zwinhttp://www.zwin.beHet ZwinDomeinen7.00000000000000
domeinen en groene assen/genieten/domeinen/Paginas/default.aspxdomeinen en groene assenDomeinen1.00000000000000
Raversydehttp://www.raversyde.be/RaversydeDomeinen6.00000000000000
Bulskampveld/genieten/domeinen/LippensgoedBulskampveld/Paginas/default.aspxBulskampveldDomeinen5.00000000000000
Palingbeek/genieten/domeinen/Palingbeek/Paginas/default.aspxPalingbeekDomeinen4.00000000000000
Bezoekerscentra/overwvl/beleid_bestuur/informatiecentrum/Paginas/veelgesteldevragen.aspx#BezoekerscentrumBezoekerscentraDomeinen3.00000000000000
De Gavers/genieten/sport/gavers/gavers/Paginas/default.aspxDe GaversDomeinen2.00000000000000

 

 

Impulsreglement welzijnsinitiatieven (gewijzigd)https://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/welzijn_/subsidies/impulsreglement/Paginas/default.aspxImpulsreglement welzijnsinitiatieven (gewijzigd)Welzijn2.00000000000000
Openingsuren S&R Olympiabad/genieten/sport/olympiabad/Paginas/default.aspxOpeningsuren S&R OlympiabadSport1.00000000000000
Reglement renovatiepremie sociaal verhuurkantoren/kwaliteit/welzijn_/subsidies/sociaalverhuurkantoren/Paginas/default.aspxReglement renovatiepremie sociaal verhuurkantorenWelzijn3.00000000000000

 

 

VONKhttp://apbvonk.beVONKOnderwijs & Vorming3.00000000000000
PTI/ondernemen/pti/Paginas/default.aspxPTIOnderwijs & Vorming2.00000000000000
Provinciaal aanbod/ondernemen/onderwijs/Paginas/default.aspxProvinciaal aanbodOnderwijs & Vorming1.00000000000000

 

 

herinneringsplaatsen WOI/genieten/cultuur/Paginas/herinneringsplaatsenwoI.aspxherinneringsplaatsen WOISubsidies3.00000000000000
Ruimtelijke ordening/kwaliteit/Leefomgeving/ruimtelijke_ordening/structuurplan/Paginas/default.aspxRuimtelijke ordeningLeefomgeving6.00000000000000
Integraal waterbeheer/kwaliteit/Leefomgeving/integraalwaterbeheer/Paginas/default.aspxIntegraal waterbeheerLeefomgeving1.00000000000000
Groepsaankoop Groene Stroom/kwaliteit/Leefomgeving/milieu/energie/Paginas/groepsaankoopgroenestroom.aspxGroepsaankoop Groene StroomLeefomgeving5.00000000000000
RUP/kwaliteit/Leefomgeving/rup/Paginas/default.aspxRUPLeefomgeving2.00000000000000
Energie/kwaliteit/Leefomgeving/milieu/energie/Paginas/default.aspxEnergieLeefomgeving4.00000000000000
Vergunningen/kwaliteit/Leefomgeving/vergunningen/Paginas/default.aspxVergunningenLeefomgeving3.00000000000000
Gebiedenbeleid/overdegrens/gebiedenbeleid/subsidies/Paginas/default.aspxGebiedenbeleidSubsidies3.00000000000000
Mobiliteit/kwaliteit/Leefomgeving/mobiliteit/Paginas/default.aspxMobiliteitMobiliteit West-Vlaanderen2.00000000000000
Erosie/kwaliteit/Leefomgeving/erosie/Paginas/subsidies.aspxErosieSubsidies3.00000000000000

© provincie West-Vlaanderen | LoQutus | algemene voorwaarden