Geïntegreerde gebiedsgerichte visie voor het kanaal Bossuit-Kortrijk