Vormingsreeks voor professionelen 'Werken met vluchtelingen en nieuwkomers' - voorjaar 2020


U kan zich inschrijven voor 1 of meerdere vormingen naar keuze. Deelname aan 1 of meerdere vormingen is gratis.

Ik neem deel aan volgende vorming(en):

Februari
Workshop: Inleiding op meervoudige identiteiten en kruispuntdenken (door Laurence-Anne Van de Goor, VIVES)
Lezing: Getuigenissen uit de tentenkampen in Noord-Frankrijk (door Sofie D’Hulster, vzw Humain)
Vorming: Samenwerken in Diversiteit (door Agentschap Integratie en Inburgering)
Intervisie: Afstand-Nabijheid (door prof. Ilse Derluyn, UGent)
Maart
Lezing: Nozizwe Dube
Vorming: Duidelijke taal (door Agentschap Integratie en Inburgering)
Infosessie: ‘Vreemde Vragen’: vragen rond aanwerving, taal- en diversiteitsbeleid (door Agentschap Integratie en Inburgering)
Lezing: Radicalisering en terreur (door Hans Vermeersch, VIVES)
Workshop: Inburgering in de praktijk (door Agentschap Integratie & Inburgering)
April
Vorming: Racisme op je scherm: hoe ga je ermee om? (door Orbit vzw)
Lezing: Psychosociale begeleiding van vluchtelingen. Een relationeel perspectief. (door prof. Ilse Derluyn, UGent)
Mei
Interactieve vorming over discriminatie en racisme (Unia) door UNIA
Supervisie: Samenwerken in Diversiteit (door Agentschap Integratie en Inburgering)

19 mei: Communicatiewaaier (door Agentschap Integratie & Inburgering) is VOLZET.

Wil je weten hoe de provincie omgaat met jouw gegevens en hoe je jouw rechten kan uitoefenen? Lees dan onze privacyverklaring.