Vormingsreeks voor professionelen 'Werken met vluchtelingen en nieuwkomers' - voorjaar 2020


U kan zich inschrijven voor 1 of meerdere vormingen naar keuze. Deelname aan 1 of meerdere vormingen is gratis.

Ik neem deel aan volgende vorming(en):

Februari
Workshop: Inleiding op meervoudige identiteiten en kruispuntdenken (door Laurence-Anne Van de Goor, VIVES)
Lezing: Getuigenissen uit de tentenkampen in Noord-Frankrijk (door Sofie D’Hulster, vzw Humain)
Vorming: Samenwerken in Diversiteit (door Agentschap Integratie en Inburgering)
Intervisie: Afstand-Nabijheid (door prof. Ilse Derluyn, UGent)
Maart
Lezing: Nozizwe Dube
Workshop: Inburgering in de praktijk (door Agentschap Integratie & Inburgering)
De infosessie van 10 maart wordt geannuleerd wegens te weinig inschrijvingen.
De vorming van 10 maart rond 'Duidelijke Taal' is volzet.

De lezing van 25 maart over radicalisering en terreur (door Hans Vermeersch, VIVES) wordt geannuleerd wegens het Coronavirus.

De workshop van 31 maart, inburgering in de praktijk (door Agentschap Integratie & Inburgering) wordt geannuleerd wegens het Coronavirus.

 
April
Vorming: Racisme op je scherm: hoe ga je ermee om? (door Orbit vzw)
Lezing: Psychosociale begeleiding van vluchtelingen. Een relationeel perspectief. (door prof. Ilse Derluyn, UGent)
Mei
Interactieve vorming over discriminatie en racisme (Unia) door UNIA
Supervisie: Samenwerken in Diversiteit (door Agentschap Integratie en Inburgering)

19 mei: Communicatiewaaier (door Agentschap Integratie & Inburgering) is VOLZET.

Wil je weten hoe de provincie omgaat met jouw gegevens en hoe je jouw rechten kan uitoefenen? Lees dan onze privacyverklaring.