Bestelformulier gratis schaduwbomen voor in de grasweide

  • Huidige Persoonsgegevens
  • Bestelling bomen
  • Complete

Enkel landbouwers met een graasweide in één van de 6 deelnemende steden en gemeenten kunnen schaduwbomen bestellen.

Gelieve aan te duiden in welke gemeente(n) je graasweide gelegen is.

Wil je weten hoe de Provincie omgaat met jouw gegevens en hoe je jouw rechten kan uitoefenen? Lees dan onze privacyverklaring.