Gemeente voor de toekomst

Vul de naam van de stad of gemeente in die jij vertegenwoordigt

Contactpersoon


Hieronder vind je de lijst met geselecteerde klimaatprojecten waarvoor de provincie samenwerkt met Bond Beter Leefmilieu. Laat ons weten welk project (of projecten) jouw stad of gemeente wenst op te zetten. 

Motiveer je aanvraag goed. Als de vraag groter is dan de beschikbare middelen, geven we voorrang aan de meest impactvolle en haalbare projectaanvragen.

Voor welke projecten heeft jouw gemeente interesse?
 Bovenaan/eerst = grootste voorkeur
Motiveer waarom jouw gemeente interesse heeft voor dit project.
Is deze aanvraag goedgekeurd door het College?
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, pdf.
Noteer hier je vragen en/of opmerkingen

Wil je weten hoe de provincie omgaat met jouw gegevens en hoe je jouw rechten kan uitoefenen? Lees dan onze privacyverklaring.