Financiële ondersteuning voor jouw isolatieproject

Vlaamse premies

Premies isolatie netbeheerder

In Vlaanderen kun je via de netbeheerder premies krijgen als je energiebesparende investeringen uitvoert. Er zijn isolatiepremies voor dak, zoldervloer, muur, kelder, vloer en beglazing. Ben je een beschermde afnemer? Dan heb je recht op extra premies en tegemoetkomingen. 

Informeer je grondig voor welke premies je in aanmerking komt. Loop daarom langs bij het loket van jouw woonwinkel.

Klik hier voor meer info over de premies van de netbeheerder.

Totaalrenovatiebonus

Wie investeert in 3 of meer energiebesparende maatregelen, kan in aanmerking komen voor de totaalrenovatiebonus.

Als je minstens 3 premies van de netbeheerder aanvraagt binnen een periode van 5 jaar en aan alle voorwaarden voldoet, dan krijg je bovenop de premies van de netbeheerder nog een bonus. Hoe meer energiebesparende maatregelen je combineert, hoe hoger de bonus zal zijn. 
www.energiesparen.be/totaalrenovatiebonus

0% energielening voor prioritaire doelgroepen

Met een energielening kun je energiebesparende investeringen financieren in jouw woning. Je kan maximum 15 000 euro lenen. Dit bedrag moet terugbetaald worden over een periode van 10 jaar. De intrest bedraagt 0%. Enkel prioritaire doelgroepen komen in aanmerking voor deze lening. 
www.energiesparen.be/energielening

Extra hoge Vlaamse premies voor verhuurders

Voor eigenaars die een woning verhuren aan een kwetsbaar gezin, zorgt de Vlaamse overheid samen met de netbeheerders voor een stevig duwtje in de rug door het toekennen van een verhoogde premie: 
20 euro per m² geplaatste dak- of zoldervloerisolatie
85 euro per m² geplaatste hoogrendementsbeglazing
12 euro per m² geplaatste spouwmuurisolatie

Bovendien begeleidt een projectpromotor zowel verhuurder als huurder bij de voorbereiding en uitvoering. 
www.energiesparen.be/sociale_energiepremies

Lokale premies

Isolatiepremie Stad Diksmuide

De Stad Diksmuide kent een premie toe voor wie zijn dak of zoldervloer kwaliteitsvol isoleert. Het bedrag van de premie hangt af van de warmteweerstand van het isolatiemateriaal:

  • 250 euro / woning: warmteweerstand van minstens 4,5 R-waarde m²K/W
  • 600 euro / woning: warmteweerstand van minstens 5,5 R-waarde m²K/W

Het is perfect mogelijk om deze premie te combineren met de premie voor dakisolatie van de netbeheerder.

Klik hier voor meer info

Gemeentelijke huisvestingspremie Stad Veurne

De inwoners van Veurne, die op het grondgebied van Veurne aanpassings- of verbeteringswerken uitvoeren aan een woning, een woning saneren of renoveren en hiervoor genieten van een financiële tussenkomst van het hoger bestuur, kunnen een gemeentelijke huisvestingspremie bekomen. 

Klik hier voor meer info

Gemeentelijke huisvestingspremies Stad Poperinge
  • Premie voor het functioneel renoveren van woongelegenheden: Onder bepaalde voorwaarden kan je van een premie genieten ter verbetering van oude woningen die reeds minstens 30 jaar bewoond zijn.
  • Impulssubsidie private huurmarkt: Er wordt een subsidie verleend voor de renovatie van private huurwoningen. De renovatiewerken moeten noodzakelijk zijn om de woning te laten voldoen aan de kwaliteitsnormen uit de Vlaamse Wooncode, de huurwoning energiezuiniger te maken of te voorzien in eigen energieproductie.

Klik hier voor meer info