Internationale samenwerking: China

Onderwijssamenwerking

Jongeren leven de dag van vandaag in een internationale omgeving en velen komen later in een internationale werkomgeving terecht.

De provincie West-Vlaanderen en haar zusterprovincie Zhejiang ondernemen actie om haar positie in de globale economie te handhaven en te versterken. 

Lees meer

Economische samenwerking

De West-Vlaamse China-strategie schept een pro-actief kader dat de volgende doelstellingen nastreeft:
•    West-Vlaamse bedrijven toelaten de kansen die de Chinese markt biedt, optimaal te benutten
•    Chinese bedrijven aantrekken tot en ondersteunen bij hun activiteiten in West-Vlaanderen

Lees meer

Provinciehuis Boeverbos
Dienst EEIS – China office

[email protected]

K. Leopold III-Laan 41
8200 Sint-Andries

Elsje Deseure

T 050 40 32 53
E [email protected]

Kristien Vandamme

T 050 40 33 59
E [email protected]