Herbekijk nu!

EUkWESTies: 'Komt er dan toch een Europees leger?'

EUkWESTies: 'Waar moet Europa haar energie in steken?'

Bespreking State of the Union 2022

Bespreking door Hendrik Vos, professor Europese politiek (UGent) en Stefaan De Rynck, hoofd van de Belgische vertegenwoordiging (Europese Commissie)

Herbekijk

EUkWesties: van boer tot bord

Panelgesprek over de van boer tot bord-strategie

Herbekijk

Weblezing

Fake news

Met Rosalie De Waele,  Europahuis Ryckevelde vzw

Herbekijk

Participatiedebat 'Groene en digitale transitie'

Panelgesprek 'EUkWESTies'

'Bestemming Europa: hoe pakken we migratie aan?'

Herbekijk

Panelgesprek 'EU & Green Deal'

Lezing 'State of the European Union 2021'

Met Hendrik Vos en Rob Heirbaut

Herbekijk

Weblezing 'Fake news'

Met Rosalie De Waele,  Europahuis Ryckevelde vzw

Herbekijk

Panelgesprek 'EUkWESTies: EU & Digital Rights'

Moderatie door prof. dr. Steven Van Hecke

Herbekijk nu!

Weblezing 'EU die de lat hoger legt'

Met Machteld Boussemaere, Europahuis Ryckevelde vzw

Herbekijk

Weblezing 'Een sterker Europa in de wereld'

Met Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere

Herbekijk

Weblezing 'Europees ontwikkelingsbeleid'

Met prof. dr. Jan Orbie

Herbekijk

Panelgesprek 'EUkWESTies EU - China investeringsakkoord'

Met moderatie door prof. dr. Steven Van Hecke

Herbekijk

Weblezing 'Europees herstelfonds'

Met economisch analist Veerle Nuyts

Herbekijk

Weblezing 'Brexit - Wat nu?' (aso/tso)

Weblezing 'Economische impact van de Brexit voor West-Vlaanderen'

Lezing 'Een nieuwe impuls voor de Europese democratie'

Lezing 'De Eurovisie van Joachim Coens'

Panelgesprek 'Naar een circulaire economie in Europa'

Panelgesprek 'Sociaal Europa - focus arbeidsmarkt'