Economie & ondernemen

Economie

 • POM West-Vlaanderen voert het sociaal-economisch beleid van de Provincie uit. 
   
 • TUA West (Technische Universitaire Alliantie voor economische transformatie in West-Vlaanderen) wil de transformatie naar een West-Vlaamse kennisgedreven economie versnellen.
   
 • Interreg-project TraCS3:
  bekijk de interactieve kaart

Contactpersonen:

Toerisme en recreatie

 • Westtoer zorgt voor de uitvoering van het provinciaal beleid rond toerisme en recreatie. 
   
 • De Provincie investeert in innovatieve, belevingsvolle en duurzame projecten in West-Vlaanderen.
   
 • Subsidie toeristische impulsen

Contactpersonen:

Landbouw

Contactpersonen: 

Visserij

 • Organisaties en initiatieven die de visserijproducten promoten kunnen hiervoor financiële steun krijgen. 

 • Daarnaast faciliteert de Provincie de uitvoering van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV).

 • De Provincie is ook partner in het Maatschappelijk Convenant 2021-2025 op koers naar duurzaamheid en neemt hierin een verbindende rol op tussen de verschillende actoren.

Sam Colpaert, T 050 40 33 29 | [email protected]

Onderwijs

Contactpersonen: