Economie & ondernemen

Economie

 • POM West-Vlaanderen voert het sociaal-economisch beleid van de Provincie uit. 
   
 • TUA West (Technische Universitaire Alliantie voor economische transformatie in West-Vlaanderen) wil de transformatie naar een West-Vlaamse kennisgedreven economie versnellen.

Elise Cappelle, T 050 40 74 47 | [email protected]
Nika Spriet, T 050 40 74 35 | [email protected]

Toerisme en recreatie

 • Westtoer zorgt voor de uitvoering van het provinciaal beleid rond toerisme en recreatie. 
   
 • De Provincie investeert in innovatieve, belevingsvolle en duurzame projecten in West-Vlaanderen.

Subsidie toeristische impulsen

Nika Spriet, T 050 40 74 35 | [email protected]
Elise Cappelle, T 050 40 74 47 | [email protected]

Landbouw

Visserij

 • Organisaties en initiatieven die de visserijproducten promoten kunnen hiervoor financiële steun krijgen. 

 • Daarnaast faciliteert de Provincie de uitvoering van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV).

 • De Provincie is ook partner in het Maatschappelijk Convenant 2021-2025 op koers naar duurzaamheid en neemt hierin een verbindende rol op tussen de verschillende actoren.

Sam Colpaert, T 050 40 33 29 | [email protected]

Onderwijs

Klik hier voor de pagina Onderwijs

Joke Vanhoorne, T 050 40 34 46 | [email protected]
Alexandra Dervenis, T 050 40 33 54 | [email protected]