Visserij

De Provincie West-Vlaanderen ondersteunt verschillende organisaties en initiatieven die de visserijproducten promoten, zet in op opleiding via ondersteuning van visserijsimulatoren en voorziet, samen met de Vlaamse Overheid en de Rederscentrale, een toelage aan jongeren die een opleiding op een vaartuig volgen.

Het provinciaal reglement voor Belgische Kustvaartuigen biedt steun aan (voornamelijk kleinere) vaartuigen die omwille van schaal buiten het EFMZV vallen.

Daarnaast faciliteert de Provincie de uitvoering van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) en is de gedeputeerde Naeyaert de voorzitter van het ondersteuningsfonds voor visserij in transitie (OVIS).

De Provincie West-Vlaanderen is ook partner in het Maatschappelijk Convenant 2021-2025 op koers naar duurzaamheid. Waarbinnen ze een verbindende rol opneemt tussen de verschillende actoren.

Aanvraag indienen

Aanvragen verlopen via de app Toekan, en niet meer via de aparte aanvraagformulieren.

Aanmelden via Toekan

logo toekan

Reglement

Het provinciaal reglement voor Belgische Kustvaartuigen biedt steun aan (voornamelijk kleinere) vaartuigen die omwille van schaal buiten het EFMZV vallen.

Meer info

Contact

Sam Colpaert
T 0492 72 28 54
E [email protected]