Duaal leren in het hoger onderwijs en volwassenenonderwijs