Vijf regio's

Met 'de Plaatsbepalers' wil het provinciebestuur weten welke concrete acties bewoners, experten en politici naar voor schuiven. Acties die een antwoord zijn op een aantal maatschappelijke uitdagingen waar we komende jaren voor staan.

We willen concrete voorstellen! Daarom hebben we voor 'de Plaatsbepalers' West-Vlaanderen opgedeeld in vijf regio's:

  • deĀ Kust
  • Midden-West-Vlaanderen,
  • Noord-West-Vlaanderen
  • de Westhoek
  • Zuid-West-Vlaanderen.

In elke regio voerden we hetzelfde debat. Maar we vertrekken steeds vanuit de eigenheid van elke regio.Ā