De Plaatsbepalers

De Plaatsbepalers campagnebeeld

'De Plaatsbepalers' is het communicatie- en participatietraject naar aanleiding van de herziening van het provinciaal ruimtelijk structuurplan. Burgers, lokale politici en experten dachten in verschillende workshops na over de ruimtelijke uitdagingen waar onze provincie de komende jaren voor staat.

De resultaten hiervan stelden we voor tijdens vijf feedbackmomenten inĀ april 2016. Tijdens deze terugkoppeling kwamen we per regio met de drie groepen samen (meer dan 400 deelnemers). De burgers die kandidaat Plaatsbepaler waren, maar niet geselecteerd werden voor de workshops, waren er ook bij. En daarnaast kregen we deze keer ook de inbreng van politici vanuit diverse beleidsniveaus, gemeentelijke stedenbouwkundig ambtenaren, provinciale en gemeentelijke adviesraden, middenveldorganisaties, etc.

Heb je een vraag over de plaatsbepalers?

Ruimtelijke planning
Koning Leopold III-laan 41
8200
Sint-Andries (Brugge)