Coronavirus: een overzicht van de meest voorkomende vragen en antwoorden

De voornaamste maatregelen vanaf vrijdag 1 oktober 2021

Sociale contacten

icoontje knuffelcontact

Er zijn geen beperkingen meer op het aantal personen dat je thuis mag ontvangen. Met je genodigden moet de 1,5 meter afstand niet langer bewaard worden.

Telewerk

telewerk corona West-Vlaanderen

Telewerk is niet langer aanbevolen.  De federale overheid vraagt wel aan de werkgevers om het telewerk structureel te verankeren in het bedrijfsleven.

Contactberoepen

icoontje kapper

Niet-medische contactberoepen zoals kappers, barbiers, schoonheidssalons, publieke wellnesscentra... zijn open. Zowel het personeel als de klanten bij alle (medische en niet-medische) contactberoepen (ouder dan 12 jaar) zijn nog steeds verplicht een mondmasker te dragen.

Winkels

icoontje winkelen

Alle winkels zijn open. Er gelden geen beperkingen meer op het aantal personen waarmee je winkelt.  Winkelen gebeurt niet langer verplicht met een mondmasker.

Onderwijs

Alle onderwijs gaat door in de klas (contactonderwijs), zowel basis-, secundair- als hoger onderwijs.  

Vanaf 1 oktober vervalt de mondmaskerplicht voor het basis- en het secundair onderwijs. Het staat personeel en leerlingen niettemin vrij het masker toch te dragen en ook het bewaren van de afstand blijft raadzaam. Bovendien gaat het wegvallen van de mondmaskerplicht hand in hand met een blijvende aandacht voor andere voorzorgsmaatregelen zoals het voorzien van voldoende ventilatie, de installatie van een CO2-meter, … 
In hogescholen en universiteiten in Vlaanderen mag het mondmasker af wanneer de studenten zitten.  Voor wie in Brussel studeert, geldt nog steeds de volledige mondmaskerplicht.

De onderwijsinstellingen zelf kunnen extra maatregelen opleggen die strenger zijn dan de wetgeving bepaalt. Bovendien kan een lokaal bestuur, op basis van de lokale situatie, ook altijd nog beslissen tot extra maatregelen.

Meer info bij je eigen onderwijsinstelling of klik hier.

Sporten

icoontje indoorsporten

Sportactiviteiten in verenigings- of clubverband zijn toegelaten zonder beperking in aantal.

Sportevenementen met minder dan 500 personen binnen en minder dan 750 personen buiten, kunnen doorgaan zonder enige beperking inzake mondmaskers, social distancing en horeca.
Wanneer die aantallen overschreden worden, gelden nog steeds de mondmaskerplicht, de handhygiëne, afstandsregels en ventilatie (binnen) … Wanneer het Covid Safe Ticket (CST) gebruikt wordt, zijn deze regels eveneens niet van toepassing.

In de inrichtingen van de sportieve sector moet een luchtkwaliteitsmeter aanwezig zijn, waarbij de resultaten van de meting duidelijk  zichtbaar moeten zijn voor de bezoekers. De luchtkwaliteitsnorm bedraagt 900 ppm CO².

De burgemeester van je stad/gemeente kan steeds strengere maatregelen opleggen als gevolg van de epidemiologische situatie in zijn gemeente.

Cultuur en recreatie

icoontje dobbelstenen

Culturele en recreatieve activiteiten in verenigings- of clubverband zijn toegelaten zonder beperking in aantal.

Cultuurevenementen met minder dan 500 personen binnen en minder dan 750 personen buiten, kunnen doorgaan zonder enige beperking inzake mondmaskers, social distancing en horeca.
Wanneer die aantallen overschreden worden, gelden nog steeds de mondmaskerplicht, de handhygiëne, afstandsregels en ventilatie (binnen) … Wanneer het Covid Safe Ticket (CST) gebruikt wordt, zijn deze regels eveneens niet van toepassing.

In de inrichtingen van de evenementensector moet een luchtkwaliteitsmeter aanwezig zijn, waarbij de resultaten van de meting duidelijk  zichtbaar moeten zijn voor de bezoekers. De luchtkwaliteitsnorm bedraagt 900 ppm CO².

De burgemeester van je stad/gemeente kan steeds strengere maatregelen opleggen door de epidemiologische situatie in zijn gemeente.

Horeca

Er zijn geen  beperkingen meer op openings- en sluitingsuren (inclusief dienstverlening aan huis), aantal personen per tafel, afstand tussen tafelgezelschappen, terrassen, geluidsniveau en bediening aan de bar. Ook de verplichting om enkel zitplaatsen te voorzien, valt weg.

In de eet- en drankgelegenheden van de horecasector, met inbegrip van de danscafés, moet een luchtkwaliteitsmeter aanwezig zijn, waarbij de resultaten van de meting duidelijk  zichtbaar moeten zijn voor de bezoekers. De luchtkwaliteitsnorm bedraagt 900 ppm CO².

Vanaf 1 oktober 2021 is dansen opnieuw toegelaten in cafés.  Ook discotheken, dancings en nachtclubs mogen opnieuw openen op voorwaarde dat het Covid Safe Ticket gebruikt wordt en de luchtkwaliteit en ventilatie er verzekerd zijn.

Reizen

Veilig reizen binnen Europa kan met het Europees digitaal covid-certificaat dat  al sinds 1 juli beschikbaar is. Terugkerende en aankomende reizigers moeten nog steeds het Passenger Locator Form (PLF) invullen. De inreiscontroles daarop blijven bestaan. Het formulier is voortaan alleen nog elektronisch beschikbaar.

Bekijk voor je vertrek ook steeds de maatregelen van het land waar je naar toe gaat en de maatregelen bij je terugkomst naar België. Dit kan je doen via https://diplomatie.belgium.be/nl. Reizen naar landen buiten de Europese Unie blijft sterk afgeraden.

Private feesten

icoontje plechtigheden

Er gelden geen beperkingen meer op buffetten en dansen tijdens privéfeesten.  Binnen mogen maximum 500 personen ontvangen worden, buiten maximum 750 personen. Deze aantallen mogen overschreden worden op voorwaarde dat gebruik gemaakt wordt van de voorwaarden die gelden voor de grotere evenementen zonder CST : nl. de mondmaskerplicht, de handhygiëne, afstandsregels en ventilatie (binnen) …

Begrafenissen en erediensten

icoontje godsdienst

Er gelden geen beperkingen meer op het aantal personen dat deze diensten kan bijwonen. Aanwezigen zijn niet langer verplicht om een mondmasker te dragen.

Covid Safe Ticket (CST)

Het Covid Safe Ticket is een bewijs van volledige vaccinatie, van een recente negatieve PCR-test of van een herstelcertificaat. Tot nu toe was het Covid Safe Ticket specifiek bedoeld om toegang te krijgen tot bepaalde evenementen zonder dat je een mondmasker moet dragen en de 1,5 meter afstand moet behouden. Het overlegcomité beschouwt het Covid Safe Ticket voortaan echter ook als een geschikt alternatief voor beperkende maatregelen of sluitingen wanneer men (lokaal) geconfronteerd wordt met een belangrijke verslechtering van de epidemiologische situatie. (De reglementaire basis hiervoor wordt uitgewerkt door de deelstaten in een samenwerkingsakkoord).
Dit Covid Safe Ticket is alleen in ons land geldig.