Zwin Natuur Park voert vogelringen fors op in kader van wetenschappelijk onderzoek

Image

Daarmee schakelt het Zwin Natuur Park een versnelling hoger dan voorgaande jaren. Het Zwin Natuur Park is als internationale luchthaven voor vogels een kennis- en expertisecentrum voor vogeltrek en draagt op die manier bij tot belangrijk wetenschappelijk onderzoek.

Tijdens de ringsessies brengt een gediplomeerd vogelringer een ring aan de poot van vogels die gedurende een heel korte periode gevangen worden. De vogels worden gemeten, gewogen en daarna snel terug vrijgelaten om hun tocht verder te zetten. Het doel van het ringen van vogels is het verzamelen van wetenschappelijke informatie, tijdens het vangen en ringen maar ook erna.

Na het ringen begint het tweede luik: het verzamelen van terugmeldingen. De kans dat een geringde vogel nog wordt gezien is eerder klein, vandaar dat er grote aantallen vogels worden geringd. Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen bundelt en verwerkt de gegevens. Die data worden dan regelmatig gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek door andere instellingen.

Inzicht

De verzamelde gegevens bieden inzicht in veranderende omstandigheden. Zo blijkt dat er onder meer een opmars is van bijvoorbeeld Cetti’s zanger, een klein, bruin zangvogeltje dat vooral te vinden is in het Middellandse Zeegebied. Door de klimaatverandering en de zachtere winters die daarvan het gevolg zijn, breidt die soort al jaren zijn verspreidingsgebied in noordelijke richting uit. Ze broedt sinds kort ook in het Zwin. In 2018 werd maar liefst 12 exemplaren gevangen en geringd in het Zwin Natuur Park, een record.

Een ander voorbeeld is de bladkoning, een zangvogeltje uit de Siberisch taiga dat tot voor enkele decennia uiterst zeldzaam was in België. Inmiddels is het een regelmatige doortrekker geworden, en worden er elk najaar steevast een aantal exemplaren gevangen en geringd in het Zwin. In 2018 ging het om 6 stuks.


Zelf meemaken

Wie het ringen van nabij wil meemaken is welkom voor een unieke blik achter de schermen van het wetenschappelijk onderzoek van het ringwerk. Het is ook een unieke kans om de vogels van héél dicht bij te zien en een interessante uitleg te krijgen van de ringer.

De activiteit gaat telkens door in de voormiddag, van 10 uur tot 12 uur. De meeste vogels worden vroeg op de dag gevangen. Er vroeg bij zijn is dan ook de boodschap. Het vangen van vogels is afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij echt slecht weer (regen en/of veel wind) kunnen de sessies niet doorgaan. Hou daarom de sociale mediakanalen van het Zwin Natuur Park steeds in de gaten. Wijzigingen in de ringdata vind je terug op de website van het Zwin Natuur Park of op de Facebookpagina.

[www.zwin.be]