‘ZeeUitzicht’ brengt voordrachten over de Noordzee met zeezicht op 4, 5 en 6 januari

Image
ZeeUitzicht campagnebeeld

Drie dagen lang vinden er tien voordrachten over de Noordzee plaats voor een beperkt publiek. De lezingen gaan telkens door in een appartement met zeezicht in De Panne, Koksijde, Oostende, De Haan of Heist.

Het publiek kon zich op voorhand inschrijven. Alle sessies zijn intussen volzet. In totaal schreven 200 personen zich in.

Thema’s

De voordrachten behandelen elk één van de volgende vijf thema’s: ‘het belang van de zee voor de mens en het ecosysteem’, ‘de visbestanden in de Noordzee’, ‘de invloed van de klimaatverandering op de zeebiotoop’, ‘de zeeverontreiniging’ en ‘de impact van windturbines op het leven onder water’.

Eind januari wordt het project geëvalueerd. Bij succes worden er volgend jaar nieuwe voordrachten georganiseerd.

‘ZeeUitzicht’ is een organisatie van de Provincie West-Vlaanderen als afsluiter van het ‘Jaar van de Noordzee 2018’*.

Op www.west-vlaanderen.be/zeeuitzicht is een overzicht van de verschillende voordrachten per locatie terug te vinden.

*’Jaar van de Noordzee 2018’ is een initiatief van WWF België, Natuurpunt, UGent, ILVO, KBIN/OD Natuur, Provincie West-Vlaanderen, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, FOD Mobiliteit en Vervoer – DG Scheepvaart en het Kabinet van Philippe De Backer, Staatssecretaris voor de Noordzee. Met dit initiatief willen de partners informeren over het belang van de Noordzee en een oproep doen naar het brede publiek om de zee mee te beschermen.