West-Vlaming identificeert zich meest met zijn provincie

Image

32 procent voelt zich het sterkst verbonden met de provincie, meer dan met hun gemeente, regio, gewest of land. Amper drie procent geeft aan niet graag in de provincie te wonen. Dat blijkt uit een enquête in opdracht van de Provincie West-Vlaanderen.

Verbonden

Inwoners van West-Vlaanderen voelen zich heel sterk verbonden met de provincie. 32 procent voelt zich het sterkst verbonden met West-Vlaanderen, veel meer dan met hun gemeente, regio, gewest of land. Ter vergelijking, op de tweede plaats identificeert de West-Vlaming zich met zijn stad of gemeente. Amper vijftien procent noemt zich in de eerste plaats Belg of Vlaming. 59 procent geeft zelfs aan sterk verbonden te zijn met hun thuisprovincie. Enkel aan de kust geven West-Vlamingen aan dat ze in de eerste plaats inwoners zijn van de kust.

Tevreden over eigen provincie

Een West-Vlaming is doorgaans ook heel tevreden over West-Vlaanderen. Ze geven hun thuisprovincie gemiddeld 72 op 100. Opnieuw zijn inwoners van de kust iets kritischer. Kustbewoners geven een gemiddelde score van 69 op 100. Amper drie procent zegt dat het niet goed wonen is in de provincie. 8 op de 10 van de West-Vlamingen zijn ook tevreden over de ontspannings- en recreatiemogelijkheden en 7 op de 10 zijn tevreden met de zorg- en welzijnsvoorzieningen. 6 op de 10 West-Vlamingen oordelen dat het gemakkelijk is een job te vinden in de provincie.

Troeven en karakter

De belangrijkste troeven vinden West-Vlamingen zelf: de nabijheid van de kust en de zeelucht, het platteland en de rust, de vriendelijkheid van de mensen, de cultuur en het eten, en hun eigen accent. West-Vlamingen vinden zichzelf ook vriendelijk, behulpzaam en gastvrij, en menen harde werkers te zijn. Opvallend: 4 op de 10 West-Vlamingen die pas na hun achttiende in de provincie zijn komen wonen, vinden West-Vlamingen eerder gesloten, conservatief en koppig, al beamen ze tegelijk wel dat de West-Vlaming inderdaad een doorzetter en harde werker is.

Kennis over provinciebestuur

Met de kennis over de Provincie vlot het op bepaalde vlakken iets minder. 92 procent vindt de slagzin ‘De gedreven Provincie’ passend, maar slechtst één op drie kon die spontaan benoemen. De West-Vlamingen geven aan het meest met de Provincie in aanraking te komen via de provinciedomeinen, met het Zwin Natuur Park voorop, gevolgd door de Kemmelberg, de Damse Vaart, Raversyde en De Gavers. Eén derde kan zelf minstens vijf provinciedomeinen benoemen waar de Provincie beheerder is.

Ook de groepsaankopen, onder meer die voor groene stroom, en de activiteiten voor het ruime publiek zorgen voor bekendheid van het provinciebestuur bij de West-Vlamingen. Uiteraard kwamen ook heel wat West-Vlamingen in contact met de Provincie door de provincieraadsverkiezingen van vorig jaar.
Ongeveer 6 op de 10 West-Vlamingen zijn ook tevreden over de initiatieven van het provinciebestuur rond ontspanningsmogelijkheden, economische ontwikkeling en de inspanningen rond goed leven, al geeft ook 36 procent aan dat ze helemaal niet op de hoogte zijn van wat het provinciebestuur allemaal doet voor West-Vlaanderen. Ondanks die tegenstelling hebben de inwoners veel vertrouwen in het provinciebestuur. 67 procent van de respondenten geeft aan vertrouwen te hebben in het bestuur. Enkel in hun gemeentebestuur hebben ze nog meer vertrouwen. In de Vlaamse, Federale en Europese overheid hebben ze dan weer minder vertrouwen dan in hun Provincie.

Methodiek

Begin dit jaar werden 1.051 West-Vlamingen online en telefonisch bevraagd, gespreid over de hele provincie en over alle leeftijden heen. Om representatief te zijn werd ook gekeken naar onder meer het opleidingsniveau en de beroepssituatie.

Werkinstrument

De Provincie West-Vlaanderen wil de enquête nu gebruiken als werkinstrument en leidt uit de resultaten af dat de communicatie nog opgevoerd en de zichtbaarheid van de Provincie vergroot moet worden. De Provincie scoort immers beter bij de respondenten die beter geïnformeerd zijn.
Enkele initiatieven werden al genomen: zoals het huis-aan-huismagazine 'Preus', het project om het Provinciaal Hof her in te richten als bezoekerscentrum en inspiratieplek voor West-Vlaanderen en het verderzetten van de tv-magazines op de regionale zender Focus-WTV. Daarnaast wil de Provincie verder inspelen op het West-Vlaams gevoel, onder andere via de promotie van 100% West-Vlaamse streekproducten.

Bekijk hier de resultaten van de enquête.