West-Vlaamse partners gaan voor tweeëntwintigste keer op zoek naar ontwerpers via ‘Oproep WinVorm’

Logo Oproep Winvorm

Voor deze editie zijn er twee opdrachten: ‘Masterplan site Warande Torhout’ en ‘Sociale woningen Vlamertinge’.

Bij het ‘Masterlan site Warande Torhout’ wil de stad de terreinen en gebouwen op het stedelijk speelplein opwaarderen. Dat moet gebeuren binnen een globale visie voor de hele site.

Voor het project ‘Sociale woningen Vlamertinge’ zoekt de sociale huisvestingsmaatschappij Ons Onderdak naar een partner om 12 sociale woningen op de site Kasteelweg om te bouwen naar 20 tot 24 appartementen.

Een uitgebreide beschrijving van de projecten is terug te vinden op de website www.winvorm.be/nl/oproep-winvorm/.

Verloop procedure
Ontwerpers en ontwerpteams die zich willen kandidaat stellen, kunnen zich inschrijven via de website tot vrijdag 24 februari. Ze kunnen hun kandidatuur indienen voor één of beide opdrachten.

De selectie van de ontwerpers gebeurt in het voorjaar. Daarna gaan per project drie ontwerpteams aan de slag. De geselecteerde ontwerpen worden door de opdrachtgever vergoed.

‘Oproep WinVorm’
‘Oproep WinVorm’ is een architectuurwedstrijd die West-Vlaamse publieke overheden ondersteunt bij de selectie van goede ontwerpers en ontwerpteams. Het gaat telkens om diverse opdrachten op vlak van bouwkunde, stedenbouw en landschapsarchitectuur.

Het is de intentie om ‘Oproep WinVorm’ twee maal per jaar te organiseren. Nu is het initiatief toe aan z’n tweeëntwintigste editie. De afgelopen eenentwintig oproepen, sinds de zomer van 2012, waren een succes. In totaal stelden zich meer dan 700 ontwerpers kandidaat voor 107 opdrachten. Momenteel zijn de ontwerpers van de vorige opdrachten aan de slag.

De projecten die al gerealiseerd zijn, zijn terug te vinden op www.winvorm.be.

Variant van de ‘Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester’
‘Oproep WinVorm’ is voor de Provincie West-Vlaanderen wat de ‘Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester’ is voor Vlaanderen. Dat initiatief helpt openbare besturen die op zoek zijn naar een goede ontwerper om tot architecturale, landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit te komen. Een succesvol initiatief. Al is er volgens de partners van ‘Oproep WinVorm’ ruimte voor een West-Vlaamse variant.

Het grote verschilpunt met de Open Oproep op Vlaams niveau is de sterke lokale verankering: de opdrachtgevers van ‘Oproep WinVorm’ zijn vooral lokale West-Vlaamse overheden en besturen die vanuit de Provincie ondersteund en begeleid worden. Bij ‘Oproep WinVorm’ wordt er ook ter plaatse vergaderd en wordt de procedure zo kort mogelijk gehouden.

Via de overkoepelende werking van WinVorm worden ook lezingen georganiseerd en kunnen openbare besturen terecht voor advies bij de Kwaliteitskamer.

[ www.winvorm.be ]