West-Vlaamse partners gaan voor eenentwintigste keer op zoek naar ontwerpers via ‘Oproep WinVorm’

Logo Oproep Winvorm

Voor deze editie zijn er drie opdrachten: ‘Kerk Anzegem’, ‘Masterplan Diksmuide’, en ‘Hoeve Marcel Loppem’.

Een uitgebreide beschrijving van de projecten is terug te vinden op de website www.winvorm.be/nl/oproep-winvorm/.

Verloop procedure
Ontwerpers en ontwerpteams die zich willen kandidaat stellen, kunnen zich inschrijven via de website tot vrijdag 26 augustus. Ze kunnen hun kandidatuur indienen voor één of meerdere opdrachten.

De selectie van de ontwerpers gebeurt in het najaar. Daarna gaan per project drie ontwerpteams aan de slag. De geselecteerde ontwerpen worden door de opdrachtgever vergoed.

‘Oproep WinVorm’
‘Oproep WinVorm’ is een architectuurwedstrijd die West-Vlaamse publieke overheden ondersteunt bij de selectie van goede ontwerpers en ontwerpteams. Het gaat telkens om diverse opdrachten op vlak van bouwkunde, stedenbouw en landschapsarchitectuur.

Het is de intentie om ‘Oproep WinVorm’ twee maal per jaar te organiseren. Nu is het initiatief toe aan z’n negentiende editie. De afgelopen twintig oproepen, sinds de zomer van 2012, waren een succes. In totaal stelden zich meer dan 700 ontwerpers kandidaat voor 104 opdrachten. Momenteel zijn de ontwerpers van de vorige opdrachten aan de slag.

De projecten die al gerealiseerd zijn, zijn terug te vinden op www.winvorm.be.

Variant van de ‘Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester’
‘Oproep WinVorm’ is voor de Provincie West-Vlaanderen wat de ‘Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester’ is voor Vlaanderen. Dat initiatief helpt openbare besturen die op zoek zijn naar een goede ontwerper om tot architecturale, landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit te komen. Een succesvol initiatief. Al is er volgens de partners van ‘Oproep WinVorm’ ruimte voor een West-Vlaamse variant.

Het grote verschilpunt met de Open Oproep op Vlaams niveau is de sterke lokale verankering: de opdrachtgevers van ‘Oproep WinVorm’ zijn vooral lokale West-Vlaamse overheden en besturen die vanuit de Provincie ondersteund en begeleid worden. Bij ‘Oproep WinVorm’ wordt er ook ter plaatse vergaderd en wordt de procedure zo kort mogelijk gehouden. WinVorm bestaat sinds 2000.