Website ‘Provincies in cijfers’ toont landbouwdata per gemeente

Image
Akker met kleine plantjes sla

Het gaat onder andere over het aantal land- en tuinbouwbedrijven per gemeente, hun omvang en specialisaties, hoeveel dieren er in elke gemeente gehouden worden, enz.
De gebruiker kan ook evoluties tot op gemeentelijk niveau in kaart brengen, zoals het aantal hoeveproducenten vanaf 2009. Ook kunnen cijfers in verband met de gewassen die in West-Vlaanderen geteeld worden tot op deelgemeente- en op sectorniveau bekeken worden. De website biedt bovendien cijfers over de omzet, de toegevoegde waarde en de investeringen in de landbouwsector en aanverwante sectoren, zoals de voedingsindustrie (bv. diepvriesbedrijven) en de tak die instaat voor het leveren van machines, meststoffen, zaadgoed, enz. aan landbouwers.

Bronnen

De gegevens komen van organisaties zoals de Federale Overheidsdienst Economie, het departement Landbouw en Visserij, het Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen, Bioforum enz. en gaan, afhankelijk van de bron, in sommige gevallen terug tot 2008.

De website www.provincies.incijfers.be

Samen met de andere Vlaamse provincies ontwikkelde de Provincie West-Vlaanderen in 2017 de website www.provincies.incijfers.be. De tool laat toe om op een gebruiksvriendelijke manier allerlei data te ontsluiten en voor te stellen in tabellen, kaarten, grafieken en presentaties.
De gebruiker kan gegevens opvragen over verschillende thema’s zoals ‘demografie’, ‘wonen’, ‘zorgaanbod’, ‘onderwijs’, ‘jongeren’, ‘personen met een handicap’ en voortaan ook ‘landbouw’. Deze data kunnen geraadpleegd worden over verschillende jaren én verschillende gebiedsniveaus (gemeente, deelgemeente, provincie, arrondissement enz.). Verder kunnen ook gebieden, zoals het gewest, en indicatoren, zoals de omzet van de voedingsindustrie, met elkaar vergeleken worden.

www.provincies.incijfers.be