Website 'Provincies in cijfers' toont economische data per gemeente

website provincies in cijfers

De gemeentelijke economische steekkaarten, die de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen al meer dan tien jaar aanbiedt aan de West-Vlaamse gemeentebesturen, zijn nu voor het eerst voor iedereen raadpleegbaar.
Het gaat onder andere over gegevens binnen de verschillende economische sectoren op vlak van tewerkstelling, aantal ondernemingen, oprichtingen en stopzettingen enz.

De website ‘www.provincies.incijfers.be
Samen met de andere Vlaamse provincies ontwikkelde de Provincie West-Vlaanderen in 2017 de website ‘www.provincies.incijfers.be’. De tool laat toe om op een gebruiksvriendelijke manier allerlei data te ontsluiten en voor te stellen in tabellen, kaarten, grafieken en presentaties.

De gebruiker kan gegevens opvragen over verschillende thema’s zoals ‘demografie’, ‘wonen’, ‘zorgaanbod’, ‘onderwijs’, ‘jongeren’, ‘personen met een handicap’ enz. Deze data kunnen geraadpleegd worden over verschillende jaren (tot 1990) én verschillende gebiedsniveaus (gemeente, deelgemeente, provincie, streek enz.).

www.provincies.incijfers.be