Voorstelling ‘Masterplan Fiets ten noorden van de Leie’

Image
fietspad

Dit plan omvat delen van de steden en gemeenten Kortrijk, Kuurne, Harelbeke, Lendelede, Wevelgem, Menen, Wervik en Ingelmunster.

Nieuwe fietspaden

Het masterplan wil het functioneel fietsnetwerk in de regio optimaliseren. Er gebeurde onderzoek naar potentiële fietssnelwegen langs de spoorlijnen en naar bijkomende fietsroutes en verkeersveilige oversteekplaatsen rond de R8.

Het onderzoek toonde aan dat er voldoende potentieel is voor een nieuwe fietssnelweg langs de spoorlijn van Kortrijk tot Menen en van Kortrijk tot Moeskroen, in het verlengde van het Guldenspoorpad. Verder kan het fietsnetwerk uitgebreid worden met de reservatiestroken van de N50c en de N328 in Kortrijk, de Bieststraat in Wevelgem, de Rijksweg/Overleiestraat in Harelbeke en de Sint-Katariensteenweg in Kuurne. Tot slot is er ook potentieel voor een fietsverbinding langs het spoor tussen Kortrijk en Ingelmunster.

Lokale besturen kunnen nu samen met de Provincie projecten uitvoeren met financiële steun van het Fietsfonds. De doorlooptijd van zo’n project bedraagt snel 3 tot 4 jaar. De uitvoeringsduur hangt ook af van de nodige verwervingen en vergunningen en van de eventuele koppeling aan andere projecten (zoals werken aan de riolering).

Flankerende maatregelen

Binnen het masterplan is er ook aandacht voor flankerende maatregelen. Verschillende acties moeten ervoor zorgen dat weggebruikers voor hun woon-werkverkeer minder beroep doen op de auto en vaker kiezen voor alternatieve vervoersmiddelen.

Zo zullen de werknemers van de stad Menen, de politiezone Gavers, RVT OLV Middelares in Rekkem en Deltagroep in Kortrijk in het najaar via ‘de testkaravaan komt er aan’ twee weken lang verschillende soorten elektrische fietsen gratis kunnen uittesten.
Via ‘de testkaravaan komt er aan’ stelt de Provincie per campagneperiode een vloot van 86 duurzame vervoersmiddelen ter beschikking van werknemers uit een bepaalde regio.

Masterplan als onderdeel van project K-R8

Het masterplan Fiets kadert binnen het project K-R8. Dit project onderzoekt hoe de ruimtelijke ordening en het verkeer rond de R8/E17 best georganiseerd kunnen worden. Het masterplan Fiets is hier een ondersteunende studie voor die uitgevoerd werd op initiatief van de Provincie West-Vlaanderen.

De Provincie West-Vlaanderen werkte hiervoor samen met de steden Kortrijk, Harelbeke, Menen en Wervik, de gemeenten Kuurne, Lendelede en Wevelgem, het Agentschap Wegen en Verkeer, het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Vlaams Departement Omgeving, De Vlaamse Waterweg, Infrabel, de intercommunale Leiedal en Westtoer. Ook de betrokken politiezones, de Fietsersbond en vzw Mobiel kregen inbreng in het plan. In het verleden werden soortgelijke projecten uitgewerkt in de haven van Zeebrugge (2010) en in het Interfluvium, het gebied tussen de Leie en de Schelde (2015).

 www.west-vlaanderen.be/mobiliteit
 

Meer info

Kabinet gedeputeerde voor mobiliteit, Franky De Block
[email protected] of 050 40 73 33