Voorlopige vaststelling PRUP ‘Rechteroever Jachthaven Nieuwpoort’

Image
omgevingsvergunning voor gedeeltelijk opvullen van Erkegemput in Oostkamp

Het plangebied van 81,6 ha is gelegen aan de rechteroever van de IJzer, tussen Nieuwpoort-Stad, het natuurgebied IJzermonding en de Koninklijke Baan. Daarmee bevat het plangebied ook het bestaande jachthavendok ‘Portus Novus’.

Inhoud PRUP

In dit PRUP wordt een nieuw jachthavendok voorzien ten zuiden van het bestaande dok ‘Portus Novus’. Het zal plaats bieden aan een 500-tal jachten, ook grotere types die momenteel niet terecht kunnen in de bestaande jachthavendokken ‘Portus Novus’ en ‘Linkeroever’. Rond het nieuwe dok wordt een nieuw stadsdeel ontwikkeld met ruimte voor 1.000 wooneenheden, horeca en handelszaken.

Daarnaast wordt er ook ruimte gemaakt voor jachthavengebonden bedrijvigheid en worden bestaande kleine tot middelgrote ondernemingen in de jachthaven, zoals Marelec en NHM-De Cloedt, geherlokaliseerd.

De Provincie, Stad Nieuwpoort en de Vlaamse overheid realiseren ook een nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Havengeul. Hiervoor maakt de Provincie 1 miljoen euro vrij.

Openbaar onderzoek

Na de voorlopige vaststelling van het ontwerp-PRUP, zal de Provincie in het voorjaar van 2019 een openbaar onderzoek met infomoment organiseren. Tijdens die periode zal iedereen bezwaren, opmerkingen en suggesties kunnen indienen.

De adviezen, bezwaren en opmerkingen uit dit onderzoek, worden behandeld door de Provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (PROCORO). Op basis van de adviezen, bezwaren en opmerkingen zal het plan al dan niet worden bijgestuurd en aan de provincieraad worden voorgelegd voor definitieve vaststelling.

Na de definitieve vaststelling heeft de Vlaamse Regering de mogelijkheid om het plan alsnog te schorsen.

Historiek PRUP

Voorafgaand aan de PRUP-procedure is een milieueffectenrapport (plan-MER) opgemaakt waarbij de impact van het beoogde programma op het milieu onderzocht werd. Op 26 april keurde het Departement Omgeving het plan-MER goed.

Voor de realisatie van de ontwikkeling van ‘Rechteroever Jachthaven Nieuwpoort’ werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen 3 overheden: de Provincie West-Vlaanderen, MDK (Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust Vlaanderen) en de stad Nieuwpoort. De Provincie staat in voor de opmaak van het plan-MER en het PRUP. Daarnaast participeert de Provincie ook in de realisatie van de fiets- en voetgangersbrug. Hiervoor maakt ze 1 miljoen euro vrij.

PRUP ‘Kreekgebied en omgeving’

Momenteel wordt in samenwerking met Stad Nieuwpoort nog het PRUP ‘Kreekgebied en omgeving’ uitgewerkt. Het gaat om een gebied van 71,5 ha rond de Kreek van Nieuwendamme, begrensd door de Ganzepoot, de Brugsevaart, een deel van het Spaarbekken, de IJzer en de Brugse Steenweg. Het PRUP moet de toekomstvisie voor het gebied rond de Kreek van Nieuwendamme vastleggen.

Via deze link zijn enkele plannen van het PRUP ‘Rechteroever Jachthaven’ terug te vinden. De volledige plannen zijn na de voorlopige vaststelling te consulteren op de website.

www.west-vlaanderen.be/rechteroevernieuwpoort

Meer info

Kabinet gedeputeerde voor mobiliteit en ruimtelijke ordening, Franky De Block
julie.oppalfens [at] west-vlaanderen.be of 050 40 73 33