Voorlopig vaststelling PRUP Zilveren Spoor (Wevelgem)

shutterstock_16767910.jpg

Met dit Provinciaal Ruimtelijke Uitvoeringsplan (PRUP) worden er uitbreidingsmogelijkheden voorzien voor de manège en paardenfokkerij (hippisch centrum) in Moorsele. Het is de bedoeling de site in orde te brengen conform de juridische randvoorwaarden en vergunningen. Op deze manier wordt zowel aan de eigenaar als aan de omwonenden rechtszekerheid geboden.

Openbaar onderzoek
Na de voorlopige vaststelling van het ontwerp-PRUP, organiseert de Provincie een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek start op maandag 10 januari en eindigt op vrijdag 11 maart 2022. Tijdens die periode kan iedereen bezwaren, opmerkingen en suggesties indienen.

De adviezen, bezwaren en opmerkingen uit dit openbaar onderzoek, worden behandeld door de Provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (PROCORO). Op basis van de adviezen, bezwaren en opmerkingen zal het plan al dan niet worden bijgestuurd en aan de provincieraad worden voorgelegd voor definitieve vaststelling. Na de definitieve vaststelling heeft de Vlaamse Regering de mogelijkheid om het plan alsnog te schorsen.

Infomoment tijdens openbaar onderzoek
Het fysieke infomoment wordt vanwege de huidige coronamaatregelen vervangen door een digitale presentatie. Deze presentatie zal vanaf 10 januari te bekijken zijn via de website van de Provincie West-Vlaanderen (www.west-vlaanderen.be/zilverenspoor). In deze presentatie worden de doelstellingen van het PRUP en de resultaten van het milieueffectenrapport toegelicht met beeld en tekst. Hebben mensen na het bekijken van de presentatie nog vragen, dan kunnen ze het vraagformulier invullen waarna ze zullen worden gecontacteerd om een antwoord te krijgen op hun vragen.

Praktisch – infomoment
Wanneer: vanaf 10/01/2022
Waar:
www.west-vlaanderen.be/zilverenspoor
Bij vragen kan een vraagformulier worden ingevuld. Men zal gecontacteerd worden om een gesprek in te plannen om een antwoord te geven op de gestelde vragen.

Praktisch – Openbaar onderzoek: plannen en documenten inkijken/raadplegen
Wanneer: van maandag 10 januari tot en met vrijdag 11 maart 2022
Waar:
- Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41 in Brugge
-
dienst Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening en Wonen, gemeentehuis Wevelgem, Vanackerestraat 12, 8560 Wevelgem
- via de website www.west-vlaanderen.be/rup-zilveren-spoor