Vijf bezoekerscentra sluiten Kustsafari af met extra aandacht voor bescherming kustnatuur

Westende-strand - 2019

Ze namen bezoekers op sleeptouw naar verborgen natuurparels, stille en weidse plekjes tussen De Panne en Knokke.  

Op Kustsafari
Met de promotionele steun van Westtoer wordt De Kustsafari al voor de vierde zomer georganiseerd door de bezoekerscentra Duinpanne, Duinenhuis Koksijde, Atlantikwall Raversyde, Uitkerkse Polder en het Zwin Natuur Park.  Deze zomer genoten opnieuw ruim 300 deelnemers van een exclusieve wandel- of fietssafari waarbij je in kleine groep op zoek gaat naar buitengewone planten, dieren en bunkers. 

Elk bezoekerscentrum stelde hierbij een ‘Big Five’ (5 bijzonder planten en dieren die leven in de omgeving van het bezoekerscentrum) als leidraad samen. Via deze Big Five leren deelnemers bij over de kwetsbare kustnatuur. "Het feit dat het merendeel van de safari’s volzet zijn, getuigt van de interesse voor deze natuurbeleving off the beaten track", zegt gedeputeerde voor natuur, milieu en landschap, Jurgen Vanlerberghe. "Het doel van deze samenwerking is om expertise van de centra inzake natuurbeleving uit te wisselen en kustbreed draagvlak te creëren voor de kwetsbare kustnatuur." 

Bij de meeste bezoekerscentra worden de fiets- en wandelsafari’s voortaan ook in het voorjaars- en najaarsaanbod opgenomen. 

Draagvlak voor kustnatuur
De vijf centra zijn de grootste bezoekerscentra met een natuureducatief aanbod aan de kust. Samen kregen ze deze zomer bijna 120.000 bezoekers over de vloer. De partners die meewerken aan de Kustsafari namelijk de Provincie (Duinpanne, Atlantikwall Raversyde, Zwin Natuur Park), Westtoer, Natuurpunt (Uitkerkse Polder) gemeente Koksijde (Duinenhuis Koksijde) proberen via hun aanbod draagvlak te creëren om de kustnatuur te beschermen en versterken.  Hierbij proberen ze te zoeken naar een evenwicht tussen natuur en recreatie.

De vijf bezoekerscentra sensibiliseren met hun Big Five het brede publiek over belangrijke natuurprojecten in de omgeving. Bij het bezoekerscentrum Duinpanne komt de rugstreeppad voor, een zeldzame duinbewoner die baat heeft bij het beter verbinden van duingebieden. Dit vorm de basis van een nieuw Europees project. De Provincie heeft ook een provinciaal actieplan uitgewerkt om het leefgebied van de eikelmuis, die steeds zeldzamer wordt in Vlaanderen, te vergroten. Op het provinciedomein Atlantikwall Raversyde in Oostende leeft bijvoorbeeld een geïsoleerde populatie eikelmuizen. Het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist monitort zeevogels op het broedeiland, zoals de visdief, die zeer kwetsbaar is geworden door de vogelgriep. Met de nieuwe vogelgriepinterventielijn Kust kunnen dode zeevogels sneller opgespoord en verwijderd worden. 

Vlakbij het Duinenhuis in Koksijde is een van de weinige groeiplaatsen van de blauwe zeedistel. Het Europees project DUNIAS bestrijdt exoten en geeft deze kustsoort opnieuw meer ruimte. En De Uitkerkse Polder, het grootste natuurgebied (1.400 ha) van West-Vlaanderen, zet dan weer in op het herstel van zilte graslanden met de zeeaster als typische zoutplant.  Momenteel loopt er een groter Landinrichtinsplan Oudlandpolder van de VLM waarbij de Provincie ook partner is. Hierdoor wordt het kustlandschap beter gewapend tegen de klimaatverandering.