Uitleendepots ‘beschermmateriaal mestgassen’ voor landbouwers in West-Vlaanderen

​Mestgassen komen hoofdzakelijk vrij tijdens het verpompen en mixen van mest. Ook bij het openen en betreden van een mestkelder of mestopslag lopen landbouwers grote risico's. Landbouwers worden zich steeds meer bewust van het gevaar van mestgassen. Toch gebeuren er nog steeds ongevallen, soms met dodelijke afloop. Het gevaar wordt onderschat, ook door ervaren mensen.

De Provincie wil niet enkel sensibiliseren en op het gevaar van mestgassen wijzen, maar ook oplossingen aanreiken. Daarom worden, in samenwerking met de vier West-Vlaamse brandweerzones, uitleendepots van beschermmateriaal en meettoestellen uitgerold over de volledige provincie. Dit gebeurde na een positieve evaluatie van een proefproject in 2016 in de Westhoek.

Vanaf augustus kunnen veehouders in de brandweerposten van Diksmuide, Gistel, Ieper, Kortrijk, Tielt en Oostkamp volgende materialen ontlenen:

 • persluchttoestel met longautomaat, masker en composiet fles. Het persluchttoestel is bedoeld om op een veilige manier in de mestkelder af te dalen als er bijvoorbeeld een controle moet gebeuren of om een herstelling uit te voeren.
 • harnas en levenslijn. De levenslijn (met harnas) doet dienst als reddingstouw en dient om in contact te blijven met de redder die bovengronds de wacht houdt.
 • gasmeettoestel voor detectie van O2, H2S en explosiegevaar, met pomp voor externe metingen en vlotter. Het meettoestel meet de concentratie van mestgassen en geeft alarm als de concentratie van H2S of explosiegevaar te hoog is of wanneer de zuurstofconcentratie te laag wordt. Met de bijhorende vlotter en pomp kunnen ook van op het rooster mestgassen gemeten worden in de mestput.

Opleiding vooraf is levensnoodzakelijk
Het persluchttoestel en de andere beschermmaterialen kunnen enkel uitgeleend worden aan veehouders die vooraf een opleiding volgen.
Tijdens de opleiding worden veehouders gewezen op de concrete gevaren van mestgassen en leren ze de juiste werkwijze voor het gebruik van de beschermmaterialen zodat deze veilig gebruikt kunnen worden.

De opleiding is gratis en duurt ongeveer twee uur. Halfjaarlijks worden per brandweerzone verschillende opleidingsmomenten ingericht. In het totaal hebben nu al 150 veehouders een opleiding gevolgd. Na afloop krijgen ze een attest. Dit attest moet voorgelegd worden bij het afhalen van het beschermmateriaal.
Het volgende opleidingsmoment wordt voorzien in het voorjaar van 2018.

Praktisch – materiaal uitlenen
De landbouwers kunnen een veiligheidspakket ontlenen in de brandweerkazernes van Diksmuide, Gistel, Ieper, Kortrijk, Tielt, en Oostkamp. Uitlenen van het beschermmateriaal is gratis en kan tijdens de kantooruren.

Materiaal kan in volgende uitleendepots uitgeleend worden:

 • Diksmuide, Heernisse 4  
  051 50 19 32 of [email protected]
 • Gistel, Neerhofstraat 16b
  050 68 19 65
 • Ieper, Minneplein 1A
  057 23 95 50 of [email protected]
 • Kortrijk, Doorniksesteenweg 214a
  056 22 44 44 of [email protected]
 • Oostkamp, Siemenslaan 8  
  050 68 19 65
 • Tielt, Felix D’ Hoopstraat 124
  051 80 60 00

Meer info
kabinet gedeputeerde voor landbouw voor de Provincie West-Vlaanderen, Bart Naeyaert
[email protected] of 050 40 32 47