Twee nieuwe projecten in Midden-West-Vlaanderen krijgen samen 200.000 euro steun

De projecten krijgen samen 197.760 euro Europese, Vlaamse en Provinciale steun.

Goedgekeurde projecten
Het gemeentebestuur van Ledegem wil de dwarsschuur van het Capellehof, een geklasseerd erfgoeddomein, in eer herstellen en het een multifunctionele bestemming geven. Bij het project geldt het DORV-principe, waarbij het centrum als centraal contactpunt zal dienen en zo een sociale, economische en toeristische meerwaarde zal geven voor de inwoners van het plattelandsdorp Rollegem-Kapelle. Het heeft een sterk beeldbepalende waarde voor het dorp. Tevens biedt de restauratie van het Capellehof mogelijkheden voor kansengroepen om zich in het maatschappelijk leven van het dorp te integreren. Het project heeft een totale kostprijs van 250.000 euro en krijgt in het kader van Leader een subsidie van 100.000 euro.

Curando O.L.V. van 7 Weeën vzw uit Ruiselede wil met samen met verschillende partners binnen het project “Trefhof Beernem” op de site Mexiceau werken aan het herstel van het terrein en de ontwikkeling ervan tot een multifunctioneel gemeenschapsproject, waar de inwoners van Beernem kunnen van genieten en samen actief zijn. Daarnaast willen zij vanuit de verschillende activiteiten op het terrein een beheersplan uitwerken. Om die reden maken ook het Regionaal Landschap als copromotor en de gemeente deel uit van het partnerschap. Het project heeft een kostprijs van 150.400 euro en krijgt een subsidie van 97.760 euro.

Europees steunprogramma
Leader is een Europees steunprogramma voor plattelandsontwikkeling. Dit programma wil de leefbaarheid op het platteland, meer specifiek in de ‘Leadergebieden’, verbeteren door lokale initiatieven te ondersteunen. In West-Vlaanderen tellen we op vandaag twee Leadergebieden: de Westhoek (18 gemeenten) en Midden-West-Vlaanderen (14 gemeenten).

Leaderprojecten streven naar kennisoverdracht en innovatie binnen de reguliere en/of de biologische landbouw, willen de streekidentiteit profileren en promoten of willen armoede en kwetsbaarheid in de landbouw- en plattelandsgemeenschap aanpakken.

Nieuwe oproep
Nieuwe projectideeën kunnen worden ingediend worden tot 1 oktober 2022.

 [ www.west-vlaanderen.be/leader ]