Tien plattelandsprojecten uit Westhoek krijgen samen 950.000 euro financiële steun

Handzamevallei_1_©JanD'Hondt

Op die manier geeft het impulsen aan de landbouwsector in de Westhoek door bijvoorbeeld het voedselbos van vzw De Woudezel in Woumen te steunen.

Goedgekeurde projecten
Enkele toeristische initiatieven krijgen stimulansen dankzij de steun van Leader Westhoek. Gemeente Kortemark pakt uit met een picknickplek boven de Handzamevallei terwijl Lo-Reninge inzet op waterrecreatie via het verhuur van pedalo’s en culturele openluchtactiviteiten in haar dorpen organiseert. Westtoer en het Regionaal Landschap Westhoek slaan de handen in elkaar om het wandelnetwerk uit te breiden in de regio van De Blankaart (Diskmuide) en in Zonnebeke. In Noordschote vormt De Poesele Fietshoeve een nieuwe rustplaats voor wandelaars en fietsers en het Regionaal Landschap Westhoek verhoogt de biodiversiteit in tuinen.


Leader Westhoek ondersteunt eveneens welzijnsprojecten. Vzw De Boomhut geeft met sociale economie een nieuwe invulling aan het stationsgebouw van Diksmuide. Vzw De Lovie breidt haar domein uit met een kinderboerderij, een voedselbos en enkele stille, groene rustruimtes. Het Energiehuis Westhoek begeleidt inwoners om de beste energiebesparende maatregelen te nemen en vzw Wieltjesgracht start binnenkort met Buurthuis d’Oude Kapelle.

Europees steunprogramma
Leader is een Europees steunprogramma voor plattelandsontwikkeling. Dit programma wil de leefbaarheid op het platteland, meer specifiek in de ‘Leadergebieden’, verbeteren door lokale initiatieven te ondersteunen. In West-Vlaanderen tellen we op vandaag twee Leadergebieden: de Westhoek (18 gemeenten) en Midden-West-Vlaanderen (14 gemeenten).

Leaderprojecten streven naar kennisoverdracht en innovatie binnen de reguliere en/of de biologische landbouw, willen de streekidentiteit profileren en promoten of willen armoede en kwetsbaarheid in de landbouw- en plattelandsgemeenschap aanpakken.

6 miljoen euro voor projecten in de Westhoek
Tot en met 2022 is in totaal 6 miljoen euro aan steun beschikbaar voor plattelandsprojecten in de Westhoek. De enveloppes bestaan uit 50% Europese, 25% Vlaamse en 25% provinciale steun. Daarmee staat de Provincie West-Vlaanderen in voor 1,5 miljoen euro aan middelen.

Sinds 2014 werden voor ‘Leader Westhoek’ al 104 projecten goedgekeurd.

Nieuwe oproep
Nieuwe projectideeën kunnen worden ingediend tot en met 30 september 2022 om 12 uur.

 

In bijlage is een overzicht van de goedgekeurde projecten (met bedrag) terug te vinden.

 [ www.west-vlaanderen.be/leader ]