Testkaravaan zet na testperiode meer deelnemers op de fiets

Proefproject ‘De testkaravaan komt naar jouw gemeente!’

Dat blijkt uit een bevraging van de Provincie West-Vlaanderen bij personen die deelnamen aan de campagne tussen 2017 en 2019. Met de enquête wil de Provincie achterhalen wat het effect van de testkaravaan op lange termijn is.

‘De testkaravaan komt naar jouw gemeente!’

Met deze campagne stimuleert de Provincie inwoners van gemeenten om de auto minder te gebruiken en duurzamer te pendelen. Sinds de lancering van de campagne namen 15 West-Vlaamse gemeenten deel. Eerder, in 2014, ging de Provincie van start met dezelfde campagne, specifiek voor bedrijven. 119 bedrijven namen al deel.

63 % fietst meer, 66 % koopt fiets aan

63 procent van de respondenten geeft aan dat ze, dankzij hun deelname aan de testkaravaan, meer dan vroeger op de fiets springen. 35 procent fietst evenveel als vroeger. Ook opvallend is dat bijna 4 op 5 respondenten meegeven dat de campagne de enige reden is waarom ze nu meer fietsen dan vroeger en 95 procent zal in de toekomst meer (blijven) fietsen. Twee derde heeft na de deelname aan de testkaravaan zelfs een fiets gekocht. De helft van alle respondenten geeft zelfs aan dat ze dat gedaan hebben dankzij de deelname aan de testkaravaan. 6 procent ging sowieso een fiets kopen en evenveel deelnemers kochten een andere soort fiets dan de fiets die ze testten. De testkaravaan zet dus niet alleen aan tot fietsen, maar ook tot het kopen van een fiets.

Vooral recreatieve verplaatsingen scoren

De verplaatsingen waarvoor de respondenten sinds hun deelname aan de testkaravaan vaker voor de fiets kiezen, zijn in de eerste plaats recreatief van aard (73 %), gevolgd door verplaatsingen naar de winkel (69 %) en woon-werkverkeer (66 %). De helft van de verplaatsingen per fiets betreft een bezoek aan familie of vrienden. Deze resultaten wijken enigszins af van de gebruikelijke motivatie om een fiets te testen. Dan staat woon-werkverkeer bijna altijd op nummer 1.

Speedpedelec

Ruim de helft van de deelnemers had graag een speedpedelec getest en bijna een op drie suggereert om dat type toe te voegen aan de vloot. De Provincie komt dit jaar aan die vraag tegemoet. Voor de meerderheid volstond het aanbod.

Fiets kopen bij de lokale handelaar

Die fiets hebben de meeste respondenten bij de plaatselijke handelaar gekocht (82 %), tweedehands (10 %) of via het internet (8 %). De Provincie legde met de testkaravaan erg de nadruk op de lokale economie en het vakmanschap van de plaatselijke fietshandelaar. Een boodschap die de grote meerderheid van de testers heeft begrepen.
70 % van de respondenten wist dankzij de test beter welke mogelijkheden de fiets biedt en kon daardoor een gerichtere keuze maken uit het ruime aanbod. De uitleg van de fietsleverancier was voor een kwart van de respondenten mee bepalend voor hun keuze.

Representatieve enquête

45 procent van de deelnemers vulde de bevraging in, wat de enquête representatief maakt. Het grootste van de respondenten zijn vrouwen (64 %) en hebben vooral de elektrische fiets getest (85 %). De respondenten situeren zich grotendeels in de leeftijdscategorie 31 tot 60 jaar, wat volledig in overeenstemming is met het profiel van de gemiddelde tester.

De resultaten van deze bevraging tonen duidelijk het enthousiasme van de testers aan. Bijna iedereen heeft met vrienden, kennissen en familie gesproken over de campagne. De testkaravaan verandert effectief het verplaatsingsgedrag van de deelnemers richting (elektrische) fiets, ook na één of meer jaren. 

www.testkaravaan.be