Termijn vaststelling PRUP ‘De Sol’ (Blankenberge) verlengd

Image
omgevingsvergunning voor gedeeltelijk opvullen van Erkegemput in Oostkamp

De termijn loopt oorspronkelijk af op 4 januari 2019, maar er wordt een verlenging van
60 dagen gevraagd omdat het belangrijk is dat de akkoorden met alle grondeigenaars formeel vastgelegd worden vooraleer het PRUP definitief vastgesteld kan worden.

Daarnaast heeft de deputatie intussen ook akte genomen van de beslissing van de gemeenteraad van Blankenberge op dinsdag 23 oktober 2018 om de PRUP-procedure tijdelijk te bevriezen. De Provincie zal een overleg met de nieuwe bestuursploeg hierover vragen begin januari.

PRUP ‘De Sol’

Naast de bestaande recreatieve clusters ‘Floreal’, ‘Duinse Polders’ en het provinciedomein Zeebos met jeugdvoorzieningen wordt er in het PRUP (totale oppervlak 77 ha) ruimte voorzien voor een democratische en ecologische 9-holes golf van zo’n 35 ha en een woonontwikkeling van ongeveer 5 ha.
Doorheen het provinciedomein Zeebos en het golfterrein worden paden voorzien zodat alles vlot toegankelijk is voor het ruime publiek. Het geheel wordt als het ware een ‘groene pool’, voor toeristen, bewoners en bezoekers van de jeugdlokalen.
Daarnaast worden er, in hoofdzaak langs de Koning Albert I-laan, tussen de 250 en 400 woongelegenheden voorzien. Dit zou de laatste plek zijn binnen de afbakening van het kleinstedelijk gebied Blankenberge waar nog een nieuwe woonzone kan worden gerealiseerd. Belangrijk hierbij is dat dit aantal niet wordt gemaximaliseerd, maar beperkt wordt tot het strikt noodzakelijke om de aanleg van de golf en de publieke ruimte te kunnen financieren.

Historiek

De Provincie werkt sinds eind 2008, in samenwerking met de stad Blankenberge, aan een visievorming rond dit gebied. De wens om een 9-holes golf en nieuwe woongelegenheden voor Blankenberge te ontwikkelen werd reeds vastgelegd bij de afbakening van het kleinstedelijk gebied Blankenberge in 2008.

In 2013 ondertekenden de Provincie West-Vlaanderen en de stad Blankenberge een samenwerkingsovereenkomst hierover. In 2016 werd er een derde partner toegevoegd aan deze projectvennootschap: de Vlaamse Investeringsmaatschappij PMV. PMV heeft naast veel expertise voor de ontwikkeling van projecten, ook het nodige kapitaal om projecten te kunnen realiseren.
Het plan-MER, het milieueffectrapport dat nagaat welke mogelijke effecten een voorgenomen plan kan hebben op verschillende milieudisciplines, werd opgemaakt en goedgekeurd in augustus 2015.

www.west-vlaanderen.be/desol

Meer info

Kabinet gedeputeerde voor ruimtelijke ordening, Franky De Block
julie.oppalfens [at] west-vlaanderen.be