Tentoonstelling ‘Fietssnelweg Kortrijk-Harelbeke-Waregem’

Image
2 Legofiguren op fiets op afdruk luchtfoto fietspad

In het kader van de publieke raadpleging loopt tot en met vrijdag 26 april een tentoonstelling over de fietssnelweg, met luchtfoto en infopanelen, in CC Het Spoor in Harelbeke.

Daarnaast wordt er, op woensdag 24 april, een infomarkt georganiseerd waar uitleg gegeven wordt bij de infopanelen en vragen gesteld kunnen worden.

Tentoonstelling met luchtfoto en infopanelen

De exacte ligging van de fietssnelweg F7 is nog niet bepaald. Zowel de noordzijde als de zuidzijde langs de spoorlijn Kortrijk-Waregem worden onderzocht.
De verschillende opties voor het tracé worden op een luchtfoto van 15 m lang en 1,2 m breed aangeduid die als vloersticker op de grond werd gekleefd. Op die manier kunnen bezoekers het volledige traject van Waregem tot in Kortrijk ‘afstappen’.

Op infopanelen langs het traject wordt er meer uitleg gegeven over ontwerpend onderzoek op cruciale punten, kruispunten en oversteekplaatsen. Tijdens de tentoonstelling kunnen bezoekers ook de documenten en plannen van het PRUP inkijken.

PRUP ‘Fietssnelweg Kortrijk-Harelbeke-Waregem’

Op donderdag 5 oktober 2017 keurde de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen de eerste startnota van het PRUP goed. Uit de adviezen en inspraakreacties op deze nota bleek de vraag naar meer technisch-ruimtelijk onderzoek. Die eerste startnota werd nu aangevuld met bijkomende technische informatie en goedgekeurd als startnota 2.0 op donderdag 28 maart 2019.

De startnota 2.0 wordt tot en met vrijdag 7 juni in publieke raadpleging gebracht. Tijdens deze periode kan iedereen het dossier inkijken en suggesties of opmerkingen meegeven. De documenten liggen ter inzage bij de Provincie West-Vlaanderen en de gemeenten Kortrijk, Harelbeke en Waregem. Ze kunnen ook geraadpleegd worden via de website www.west-vlaanderen.be/F7KortrijkHarelbekeWaregem.
Opmerkingen en adviezen doorspelen kan via een inspraakformulier op de website, via e-mail, per brief of tijdens de infomarkt op woensdag 24 april.
Er wordt in het verdere ontwerp van de fietssnelweg zoveel mogelijk rekening gehouden met de opmerkingen, suggesties of bezorgdheden uit deze inspraak.

Het werken via een PRUP voor de realisatie van een fietssnelweg, waarbij een langetermijnvisie wordt vastgelegd, is een pilootproject voor West-Vlaanderen.

Praktisch – Plannen en documenten inkijken/raadplegen

Wanneer: tot en met vrijdag 7 juni 2019
Waar:
- Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41 in Brugge
- Stadhuis Kortrijk, Leiestraat 21 in Kortrijk
- Stadhuis Harelbeke, Marktstraat 29 in Harelbeke
- Stadhuis Waregem, Gemeenteplein 2 in Waregem
- via de website www.west-vlaanderen.be/F7KortrijkHarelbekeWaregem

Praktisch – Tentoonstelling met luchtfoto

Wanneer: tot en met vrijdag 26 april, tijdens de openingsuren
Waar: CC Het Spoor, Eilandstraat 6 in Harelbeke

Praktisch – Infomarkt

Wanneer: woensdag 24 april, doorlopend tussen 14 en 18 uur
Waar: CC Het Spoor, Eilandstraat 6 in Harelbeke

www.west-vlaanderen.be/F7KortrijkHarelbekeWaregem