Stadlandschappen West-Vlaamse Hart en Leie en Schelde worden Regionale Landschappen

Regionale landschappen

De Stadlandschappen waren een samenwerking tussen verschillende gemeenten uit een bepaalde regio. Met de overstap naar Regionale Landschappen krijgen ze niet alleen extra financiële middelen, maar kunnen ze ook extra personeel aanwerven. 

Stadlandschap West-Vlaamse Hart werd in 2008 opgericht. Het is een samenwerking van de Provincie, 17 steden en gemeenten in West-Vlaanderen en middenveldorganisaties. Sinds 2015 is er een gelijkaardige samenwerking tussen 13 gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen onder de noemer Stadlandschap Leie en Schelde. Zij zetten zich in voor landschapsopbouw en -beheer, biodiversiteit, natuur- en milieurecreatie en educatie, ... 

Extra middelen

Sinds januari 2024 gaan ze door het leven als Regionale Landschappen. Deze overgang is er niet zomaar gekomen. De omschakeling naar Regionaal Landschap vzw zal de landschapswerking, inzet op biodiversiteit, vergroening van het openbaar domein bij lokale besturen… verder professionaliseren en versterken. Door toetreding tot het netwerk van de Regionale Landschappen krijgen ze unieke toegang tot advies, expertise, tools en campagnes die voorhanden zijn bij de andere Regionale Landschappen in Vlaanderen. Door verzelfstandiging kunnen ze als vzw voortaan solliciteren naar subsidies en extra middelen.

“Met de overgang van Stadlandschap naar Regionaal Landschap uiten de intergemeentelijke samenwerkingen in Midden- en Zuid-West-Vlaanderen hun grote ambitie om, in goed overleg met de betrokken actoren, te werken aan aantrekkelijke, robuuste en biodiverse landschappen. De Provincie West-Vlaanderen blijft deze ambitie ondersteunen met een forse financiële inbreng", zegt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe. 

Beide Regionale Landschappen lanceren deze maand ook een nieuwe website:

www.rlleieschelde.be
www.westvlaamsehart.be