Speelplein in provinciedomein Kemmelberg (Heuvelland) mag na anderhalf jaar open

Speelzone Kemmelberg

In haar zitting van donderdag 18 juni heeft de provincieraad een dading goedgekeurd tussen de Provincie West-Vlaanderen en de buur die de opening van de speelzone verhinderde.

Overeenkomst

Met de overeenkomst tussen de Provincie West-Vlaanderen en de betrokken buur komt er einde aan de gerechtelijke procedure. De Provincie komt de eigenaar gedeeltelijk tegemoet en zal het terrein en het wandelpad tussen de speelzone en de private eigendom inrichten en aanplanten zodat beide zones zoveel mogelijk afgeschermd worden. Daar tegenover staat dat de buurman accepteert dat het speelterrein op die plaats behouden blijft. De beslissing van de provincieraad staat toe het speelpleintje meteen te openen.

Historiek

Anderhalf jaar na de realisatie kan de educatieve speelzone in het provinciedomein opengaan. De speelzone bevindt zich nabij de Lettingstraat en Gremmerslinde en de voormalige comandobunker en vormt een recreatief rustpunt aan de voet van de Kemmelberg. Na de realisatie in december 2018 dagvaardde een buur de Provincie op 11 januari 2019, waardoor de speelzone sindsdien afgesloten bleef. Er werd door de buur aangedrongen op de integrale verwijdering van de speelzone, onder meer op basis van stedenbouwkundige redenen en bovenmatige burenhinder. Dat werd betwist door de Provincie.