Restauratie en herinrichting Provinciaal Hof (Brugge) begonnen

panelenprovhof

De restauratiewerken zullen drie jaar duren.

Gevelprint en infopanelen

Het Provinciaal Hof gaat dan wel in de steigers, maar zal niet helemaal aan het zicht onttrokken worden. Aan de steigers komt een werfdoek met een levensgrote gevelprint zodat het gebouw niet helemaal uit het straatbeeld verdwijnt. Daarnaast geven gigantische werfpanelen met een totale lengte van 52 meter duiding over de werken, de historiek en de toekomst van het gebouw. De zijpanelen zullen doorheen de renovatieperiode geregeld aangepast worden en telkens uitleg geven over de lopende fase.

Restauratie

Het Provinciaal Hof is meer dan 125 jaar oud. Een aantal instandhoudings- en aanpassingswerken drongen zich dan ook snel op. De werken omvatten onder meer de volledige restauratie van de buitenschil. De gevel zal volledig gerestaureerd worden en de leien op het dak gedeeltelijk vervangen. Ook het schrijnwerk wordt gerestaureerd en de glas-in-loodramen. Er komen zelfs eeuwenoude ambachten bij kijken, zoals voor de restauratie van glas in lood en de koperen engel Sint-Michiel.
Om de toegankelijkheid te verhogen zullen de ingangen en verschillende ruimtes worden aangepast. Er komen ook drie liften in het gebouw. De Provincie neemt ook energiebesparende en duurzame maatregelen. Zo komen er nieuwe verlichtingsarmaturen en is vloerverwarming voorzien. De hoogspanningscabine die dateerde van voor 1980, wordt vervangen. Andere renovatiewerken zijn: de brandmeldingsinstallatie, brandcompartimentering en het sanitair.

Inrichting

Het Provinciaal Hof zal, als open huis, verschillende functies hebben. Enerzijds wordt de congres- en vergaderfunctie behouden. De Provincie zal de verdiepingen bouwkundig aanpakken om alle hedendaagse verwachtingen van het congrestoerisme in te lossen. Voor de promotie en opvolging hiervan streeft de Provincie naar een samenwerking met de stad Brugge. Daarnaast blijft het Provinciaal Hof ook de plaats om gasten te ontvangen gezien het ceremoniële karakter van het neogotische gebouw. 
Anderzijds zal het gebouw opengesteld worden voor het breed publiek. Het gelijkvloers wordt een agora met een permanente opstelling die de troeven van West-Vlaanderen belicht. Daarnaast biedt die plaats ook ruimte voor tijdelijke evenementen. Op die manier zal er regelmatig iets nieuws te ontdekken zijn. Bezoekers zullen het gebouw ook individueel of in groep kunnen ontdekken en meer te weten komen over zowel de Provincie als het gebouw zelf.

Het Provinciaal Informatiecentrum, dat sinds 2002 gehuisvest is in het Tolhuis, verhuist naar het Provinciaal Hof, in een volledig vernieuwde opstelling. Het Informatiecentrum is nu al de plaats waar de inwoners en bezoekers van West-Vlaanderen zich kunnen verdiepen in wat de Provincie te bieden heeft. In de shop kunnen verschillende producten worden aangekocht, zoals fiets- en wandelkaarten, West-Vlaamse publicaties maar ook producten met een West-Vlaamse toets.

Het Tolhuis trekt jaarlijks 30.000 bezoekers. Gezien de aantrekkingskracht en de toplocatie op de Markt van Brugge zal dat aantal zeker verveelvoudigen. De Provincie investeert 7,7 miljoen euro in de realisatie van dit project.

Ambities project

De Provincie West-Vlaanderen verwierf in 2018 het Provinciaal Hof van de Regie der Gebouwen met als ambitie er een open huis voor een breed publiek van te maken. De Provincie heeft de plannen uitgetekend om het gebouw zowel naar functionaliteit als naar bouwkundige toestand klaar te stomen voor deze nieuwe bestemming. Deze plannen zijn in overleg met de verschillende adviesinstanties en partners tot stand gekomen, zoals: Onroerend Erfgoed Vlaanderen/Brugge, brandweer, Inter, Stad Brugge, Westtoer en Toerisme Vlaanderen. Architectenbureau Van Severen staat in voor de exterieurrestauratie, Artes Group is de aannemer. Wat interieur betreft staat architectenbureau Van Severen in voor alle restauratieve aspecten, architectenbureau FELT architecture & design staat in voor de herinrichting.

www.provinciaalhof.be