Publieke raadpleging PRUP’s economische subregio’s Ieper en Roeselare

shutterstock_143107906.jpg

De Provincie West-Vlaanderen maakt in samenwerking met de gemeentes van de economische subregio Ieper (Heuvelland, Zonnebeke, Vleteren, Lo-Reninge, Poperinge, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Mesen) en de gemeentes van de economische subregio Roeselare (Ardooie, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lendelede, Moorslede, Roeselare en Staden) twee PRUP’s of Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen op om nieuwe locaties voor bedrijventerreinen in deze subregio’s te vinden.

Publieke raadpleging startnota met infomoment
De eerste stap in het PRUP proces is de opmaak van een startnota. De startnota werd goedgekeurd op donderdag 14 april 2022. In de startnota zijn er verschillende potentiële locaties aangeduid waar bedrijvigheid een plek kan krijgen. Dit wordt nu voorgelegd tijdens een periode van publieke raadpleging die loopt van maandag 2 mei tot en met vrijdag 1 juli. Iedereen kan ideeën meegeven over de locaties of andere opmerkingen indienen.

Er worden tijdens de publieke raadpleging meerdere infomomenten georganiseerd. Een algemeen digitaal infomoment (webinar) en daarna verschillende fysieke infomomenten (infomarkten) in verschillende gemeentes in de subregio’s. De webinar voor subregio Ieper is op is op dinsdag 3 mei van 19 tot 20 uur en de webinar voor subregio Roeselare de dag erna op woensdag 4 mei van 19 tot 20 uur.

De data van de verschillende fysieke infomomenten zijn te vinden op de websites. Ook inschrijven voor de infomomenten kan via de website. Via de storymap op de website kan men meer informatie vinden over het PRUP en de verschillende potentiële locaties voor bedrijventerreinen.

Volgende stappen
Na de publieke raadpleging zal alle inspraak samengevat en verwerkt worden in een scopingnota die op de website zal geplaatst worden. Op basis van de input van de publieke raadpleging en aan de hand van ontwerpend onderzoek zullen de ruimtelijke keuzes verder verfijnd worden in de scopingnota. Verdere stappen zijn een voorontwerp, milieueffectenonderzoek en een ontwerp-RUP met daaropvolgend een openbaar onderzoek van 60 dagen over de plannen, waar de inwoners inspraak in de plannen hebben. Na de behandeling van de opmerkingen en bezwaren door de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (PROCORO) kan het PRUP definitief vastgesteld worden. Er wordt verwacht dat dit afgerond zal kunnen worden in de loop van 2024.

Praktisch – openbaar onderzoek Ieper: plannen en documenten inkijken/raadplegen
Wanneer: van maandag 2 mei tot en met vrijdag 1 juli 2022
Waar:
- Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41 in Brugge (na afspraak)
- Dienst Omgeving van de gemeentes: Heuvelland, Ieper, Lo-Reninge, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Poperinge, Vleteren, Zonnebeke.
- via de website www.west-vlaanderen.be/bedrijvenzonesIeper

Ideeën, opmerkingen en suggesties indienen:
- via het inspraakformulier op website www.west-vlaanderen.be/bedrijvenzonesIeper
- via e-mail op [email protected]
- per brief of tegen afgifte bij:

Dienst Ruimtelijke Planning, Provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 in Sint-Andries
Dienst Omgeving van de gemeentes: Heuvelland, Ieper, Lo-Reninge, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Poperinge, Vleteren, Zonnebeke.

Praktisch – infomomenten Ieper
- 3 mei webinar: om 19 uur
- 17 mei infomarkt Vleteren: tussen 16 en 20 uur in OC De Sceure, Veurnestraat 4, 8640 Vleteren. Schrijf je in voor de infomarkt Vleteren.
- 18 mei infomarkt Zonnebeke: tussen 16 en 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Langemarkstraat 8, 8980 Zonnebeke. Schrijf je in voor de infomarkt Zonnebeke.
- 24 mei infomarkt Heuvelland: tussen 16 en 20 uur in OC Utendoale, Sulferbergstraat 11, 8950 Heuvelland (Westouter). Schrijf je in voor de infomarkt Heuvelland.
Praktische info en inschrijven kan via
www.west-vlaanderen.be/bedrijvenzonesIeper

Praktisch – openbaar onderzoek Roeselare: plannen en documenten inkijken/raadplegen
Wanneer: van maandag 2 mei tot en met vrijdag 1 juli 2022
Waar:
- Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41 in Brugge (na afspraak)
- Dienst Omgeving van gemeenten Ardooie, Hooglede, Izegem, Ingelmunster, Ledegem, Lendelede, Moorslede, Roeselare, Staden.
- via de website www.west-vlaanderen.be/bedrijvenzonesRoeselare

ideeën, opmerkingen en suggesties indienen:
- via het inspraakformulier op website www.west-vlaanderen.be/bedrijvenzonesRoeselare
- via e-mail op [email protected]
- per brief of tegen afgifte bij:

Dienst Ruimtelijke Planning, Provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 in Sint-Andries
Dienst Omgeving van gemeenten Ardooie, Hooglede, Izegem, Ingelmunster, Ledegem, Lendelede, Moorslede, Roeselare, Staden.

Praktisch – infomomenten Roeselare
- 4 mei webinar: om 19 uur
- 10 mei infomarkt Roeselare: tussen 16 en 20 uur in de Sint-Amandskerk, De Coninckplein, 8800 Roeselare.
- 11 mei infomarkt Staden: tussen 16 en 20 uur in dienstencentrum AC/DC, Ieperstraat 109, 8840 Staden.
- 12 mei infomarkt Izegem: tussen 16 en 20 uur in kasteel Wallemote, Kokelarestraat 85 in Izegem.
- 19 mei infomarkt Ardooie: tussen 16 en 20 uur in de Grote zaal, cc ’t Hofland, Oude Lichterveldsestraat 13, 8850 Ardooie.
- 31 mei infomarkt Ledegem: tussen 16 en 20 uur in de raadzaal gemeentehuis Ledegem, Rollegemstraat 132, 8880 Ledegem.

Praktische info en inschrijven kan via www.west-vlaanderen.be/bedrijvenzonesRoeselare

[ www.west-vlaanderen.be/bedrijvenzonesIeper & www.west-vlaanderen.be/bedrijvenzonesRoeselare]