Publieke raadpleging PRUP’s economische subregio Waregem

shutterstock_3240645.jpg

De eerste stap in het proces is de opmaak van een startnota. Deze werd goedgekeurd op donderdag 12 januari 2023. In de startnota zijn er verschillende potentiële locaties aangeduid waar bedrijvigheid een plek kan krijgen. Dit wordt nu voorgelegd tijdens een periode van publieke raadpleging die loopt van maandag 30 januari tot en met vrijdag 31 maart. Iedereen kan ideeën meegeven over de locaties of andere opmerkingen indienen.

Er worden tijdens de publieke raadpleging meerdere infomomenten georganiseerd: een algemeen digitaal infomoment (webinar) en daarna verschillende fysieke infomomenten (infomarkten) in verschillende gemeentes in de subregio. De webinar vind plaats op maandag 6 februari van 19 tot 20 uur. Inschrijven voor de webinar kan via de website.

De fysieke infomomenten vinden plaats op woensdag 8, donderdag 9 en donderdag 16 februari. Ook inschrijven voor de infomomenten kan via de website. Via de storymap op de website kan men meer informatie vinden over het PRUP en de verschillende potentiële locaties voor bedrijventerreinen.

Volgende stappen
Na de publieke raadpleging zal alle inspraak samengevat en verwerkt worden in een scopingnota die op de website zal geplaatst worden. Op basis van de input van de publieke raadpleging en aan de hand van ontwerpend onderzoek zullen de ruimtelijke keuzes verder verfijnd worden in de scopingnota. Verdere stappen zijn een voorontwerp, milieueffectenonderzoek en een ontwerp-RUP met daaropvolgend een openbaar onderzoek van 60 dagen over de plannen, waar de inwoners inspraak in de plannen hebben. Na de behandeling van de opmerkingen en bezwaren door de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (PROCORO) kan het PRUP definitief vastgesteld worden. Er wordt verwacht dat dit afgerond zal kunnen worden in de loop van 2025.

Praktisch – openbaar onderzoek: plannen en documenten inkijken/raadplegen
Wanneer: van maandag 30 januari tot en met vrijdag 31 maart 2023
Waar:
- Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41 in Brugge (na afspraak)
- Dienst Omgeving van de gemeentes: Anzegem, Deerlijk, Dentergem, Oostrozebeke, Waregem, Wielsbeke
- via de website www.west-vlaanderen.be/bedrijvenzonesWaregem

Ideeën, opmerkingen en suggesties indienen:
- via het inspraakformulier op website www.west-vlaanderen.be/bedrijvenzonesWaregem
- via e-mail op [email protected]
- per brief of tegen afgifte bij:

Dienst Ruimtelijke Planning, Provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 in Sint-Andries
Dienst Omgeving van de gemeentes:
Anzegem, Deerlijk, Dentergem, Oostrozebeke, Waregem, Wielsbeke

Praktisch – infomomenten
- 6 februari: webinar om 19 uur
- 8 februari: infomarkt Waregem tussen 16 en 20 uur in stadhuis Waregem, Gemeenteplein 2, 8790 Waregem.
- 9 februari: infomarkt Anzegem tussen 16 en 20 uur in De Klokke, Vichtsesteenweg 113, 8570 Anzegem.
- 16 februari: infomarkt Deerlijk tussen 16 en 20 uur in OC d’Iefte, Hoogstraat 122, 8540 Deerlijk.
Praktische info en inschrijven kan via
www.west-vlaanderen.be/bedrijvenzonesWaregem