Publieke raadpleging PRUP Kemmelberg - Scherpenberg (Heuvelland) van start

Zicht op de Kemmelberg

Met dit PRUP wil de Provincie een integrale gebiedsvisie opmaken voor de regio van de getuigenheuvels Kemmelberg en Scherpenberg, en de valleien van de Kleine Kemmelbeek, de Hellebeek en de Haringsbeek. "Met dit planproces kunnen we onder meer verschillende natuurdoelstellingen realiseren, rechtszekerheid voor de landbouw bieden, natuurkernen verbinden, mogelijkheden voor horeca voorzien en rechtszekerheid voor zonevreemde woningen bieden", zegt gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu. 'We werken ook aan een strategie voor water in de omgeving en parkeren."

Publieke raadpleging startnota met infomoment
De eerste stap in het PRUP-proces is de opmaak van een startnota. Deze werd goedgekeurd op donderdag 27 april 2023. Nu volgt een periode van publieke raadpleging van 60 dagen, die loopt van maandag 15 mei tot en met vrijdag 14 juli 2023, waarbij iedereen ideeën, suggesties en opmerkingen kan meegeven.

Er wordt tijdens de publieke raadpleging infomarkt georganiseerd op zaterdag 3 juni tussen 15 en 19 uur in gemeentehuis De Warande in Heuvelland.

Digitale tool
Er werd een digitale tool ontwikkeld om de ambities en doelstellingen van het PRUP te ontdekken op kaart. Bij verschillende punten op de kaart staat er tekst en beeld om geïnteresseerden wegwijs te maken in het 1.200 ha groot plangebied. Ook het wandel- en fietsroutenetwerk staat op de kaart. De link naar de tool is te vinden via de website of de QR-code die op de 5 panelen, verspreid rondom het plangebied, opgesteld staan tijdens de periode van de publieke raadpleging.

Volgende stappen
Na de publieke raadpleging zal alle inspraak samengevat en verwerkt worden in een scopingnota die op de website zal geplaatst worden. Op basis van de input van de publieke raadpleging en aan de hand van ontwerpend onderzoek zullen de ruimtelijke keuzes verder verfijnd worden in de scopingnota. Verdere stappen zijn een voorontwerp, milieueffectenonderzoek en een ontwerp-RUP met daaropvolgend een openbaar onderzoek van 60 dagen over de plannen, waar het brede publiek opnieuw inspraak in de plannen heeft. Na de behandeling van de opmerkingen en bezwaren door de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (PROCORO) kan het PRUP definitief vastgesteld worden. Er wordt verwacht dat dit afgerond zal kunnen worden in 2026.

Eerder PRUP vernietigd
Voor het gebied en omgeving van de Kemmelberg maakte de Provincie al eerder een PRUP op. Dat PRUP werd definitief vastgesteld door de provincieraad op 24 maart 2016 maar vernietigd door het arrest van de Raad van State van 9 oktober 2018. Omdat de Provincie en gemeente Heuvelland van oordeel zijn dat het PRUP een groot maatschappelijk belang heeft, werd er op 25 oktober 2018 beslist om het PRUP Kemmelberg te hernemen en in het nieuwe PRUP de doelstellingen aan te passen aan de huidige context.

Praktische info:
Openbaar onderzoek: plannen en documenten inkijken/raadplegen
Wanneer: van maandag 15 mei tot en met vrijdag 14 juli 2023

Waar:

Publieke raadpleging: ideeën, opmerkingen en suggesties indienen 
Wanneer: van maandag 15 mei tot en met vrijdag 14 juli 2023

Hoe:

  • via het inspraakformulier op website www.west-vlaanderen.be/kemmelberg-scherpenberg
  • via e-mail op [email protected] 
  • per brief of tegen afgifte bij:
  • Dienst Ruimtelijke Planning, Provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 in Sint-Andries
  • Dienst Omgeving, gemeentehuis De Warande, Bergstraat 24, 8956 Heuvelland
     

Infomarkt
Wanneer: zaterdag 3 juni 2023 van 15 tot 19 uur
Waar: in gemeentehuis De Warande, Bergstraat 24, 8956 Heuvelland
Inschrijven kan via www.west-vlaanderen.be/kemmelberg-scherpenberg