Publieke raadpleging PRUP bedrijvigheid economische subregio Brugge van start

AdobeStock_50031720.jpg

De economische subregio Brugge omvat de gemeenten Beernem, Blankenberge, Brugge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Zedelgem, Zuienkerke. 

In het PRUP wordt, in de zone Blankenbergesteenweg, ook ruimte voor een nieuw stadion voor Cercle Brugge onderzocht en zo maximaal ingezet op het verweven van functies zoals sport, recreatie, kantoren en bedrijvigheid.

Publieke raadpleging startnota met infomomenten
De eerste stap in het PRUP proces is de opmaak van een startnota. De startnota werd goedgekeurd op donderdag 30 november 2023. In de startnota zijn er verschillende potentiële locaties aangeduid waar bedrijvigheid en/of een voetbalstadion een plek kan krijgen. Dit wordt nu voorgelegd tijdens een periode van publieke raadpleging die loopt van maandag 8 januari tot en met vrijdag 8 maart 2024. Iedereen kan ideeën meegeven over de locaties of andere opmerkingen indienen.

Er worden tijdens de publieke raadpleging meerdere infomomenten georganiseerd: een algemeen digitaal infomoment (webinar) op woensdagavond 10 januari 2024 en daarna verschillende fysieke infomomenten (infomarkten) in vijf verschillende gemeentes in de subregio.

De data van de verschillende fysieke infomomenten zijn te vinden op de website. Ook inschrijven voor de infomomenten kan via de website. Via de storymap op de website kan men meer informatie vinden over het PRUP en de verschillende potentiële locaties voor bedrijventerreinen (en een nieuw voetbalstadion voor Cercle Brugge).

Volgende stappen
Na de publieke raadpleging zal alle inspraak samengevat en verwerkt worden in een scopingnota die op de website zal geplaatst worden. Op basis van de input van de publieke raadpleging en aan de hand van ontwerpend onderzoek zullen de ruimtelijke keuzes verder verfijnd worden in de scopingnota. Verdere stappen zijn een voorontwerp, milieueffectenonderzoek en een ontwerp-RUP met daaropvolgend een openbaar onderzoek van 60 dagen over de plannen, waar de inwoners inspraak in de plannen hebben. Na de behandeling van de opmerkingen en bezwaren door de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (PROCORO) kan het PRUP definitief vastgesteld worden. Er wordt verwacht dat dit afgerond zal kunnen worden ten vroegste in 2027.

Praktische informatie:

Openbaar onderzoek Brugge: plannen en documenten inkijken/raadplegen:
Wanneer: van maandag 8 januari tot en met vrijdag 8 maart 2024
Waar:

 • Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41 in Brugge (na afspraak)
 • Dienst Omgeving van de gemeentes: Beernem, Blankenberge, Brugge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Zedelgem, Zuienkerke
 • via de website www.west-vlaanderen.be/bedrijvenzonesBrugge

Ideeën, opmerkingen en suggesties indienen:

 • via e-mail op [email protected] 
 • per brief of tegen afgifte bij:
  * Dienst Ruimtelijke Planning, Provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 in Sint-Andries
  * Dienst Omgeving van de gemeentes: Beernem, Blankenberge, Brugge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Zedelgem, Zuienkerke

Infomomenten:

 • 10 januari 2024 webinar om 18u30 uur
 • 23 januari 2024 infomarkt Jabbeke: tussen 16 en 20 uur in de Theaterzaal in VCJ Jabbeke, Vlamingveld 40, 8490 Jabbeke.
 • 24 januari 2024 infomarkt Brugge: tussen 16 en 20 uur in Grote zaal van vzw Aan de plas Blankenbergse Dijk 75, 8000 Brugge.
 • 25 januari 2024 infomarkt Damme: tussen 16 en 20 uur in zaal Dirk Bisschop in het Administratief Centrum Stad Damme, Vissersstraat 2A, 8340 Damme.
 • 30 januari 2024 infomarkt Zedelgem: tussen 16 en 20 uur in de inkomzone van het gemeentehuis van Zedelgem, Pater Amaat Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem.
 • 1 februari 2024 infomarkt Knokke-Heist: tussen 16 en 20 uur in bedrijvencentrum ’t Walletje, Het Walletje 104, 8300 Knokke-Heist.

Praktische info en inschrijven voor de infomomenten kan via www.west-vlaanderen.be/bedrijvenzonesBrugge.