Publiek welkom op middeleeuwse archeologische site aan Slijpebeek (Zwevegem)

Image
Opgravingen Slijpebeek Zwevegem

Die bevindt zich aan het einde van de Constant Permekestraat, waar een nieuw bufferbekken komt. Het ruime publiek is er welkom tijdens de tweedaagse. Om het uur is er een rondleiding.

De Provincie start er binnenkort met de aanleg van een bufferbekken langs de Slijpebeek. Vooraleer deze werken worden opgestart moet er een archeologisch vooronderzoek gebeuren. Op basis van oude kaarten, landschappelijke gegevens en een reeds uitgevoerd proefsleuvenonderzoek weten de archeologen dat er een 13de-eeuwse site aanwezig is.

Op de site ligt er een opgeworpen heuvel met een diameter van ca. 45m. De heuvel was omgeven door een brede gracht. Wie goed keek, kon tot voor kort nog steeds een vage verhevenheid zien op het terrein. De archeologen gaan nu aan de slag om na te gaan of er op de heuvel nog resten van bewoning aanwezig zijn, hoe de heuvel precies werd opgeworpen en of er misschien nog oudere sporen onder de heuvel liggen. De aandacht gaat ook naar eventuele vondsten, zoals scherven en dierlijke beenderen. Op die manier trachten ze te achterhalen wie de bewoners waren, hoe ze leefden en wat ze aten.

Het archeologisch opgravingswerk is maandag 24 juni gestart en duurt nog tot en met 12 juli.

Bufferbekken

Het aan te leggen gecontroleerd overstromingsgebied met een bufferende capaciteit van 10.000 m³ dient de waterdruk op het stroomafwaartse gebied weg te nemen. Het gaat om een nieuw bekken langs de Slijpebeek ten oosten van de Stedestraat in Zwevegem. Daarnaast omvatten deze werken de aanleg van een deel van de fietsverbinding tussen Zwevegem en Deerlijk (Sint-Lodewijk).

De kosten voor het archeologisch onderzoek en de aanleg van het gecontroleerde overstromingsgebied worden geraamd op ruim 700.000 euro incl. BTW en zijn voor de Provincie met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De einde van de werken zijn voorzien in de tweede helft van 2020.

Praktisch:
Wanneer:
vrijdag 5 juli, rondleiding om 13u, 14u, 15u en 16u
zaterdag 6 juli, rondleiding om 10u, 11u, 13u, 14u en 15u.