Publicatie 'Knotbomen, knoestige knapen' moet typische landschapselementen in ere herstellen

Image
knotwilgen

De publicatie is gratis en is onder andere via het Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis in Brugge te verkrijgen, maar kan ook via www.westvlaanderen.be/webshop besteld of gedownload worden.

In de publicatie is onder andere terug te vinden welke soorten knotbomen er bestaan, hoe ze aangeplant en onderhouden kunnen worden, hoe er creatief met snoeiafval kan omgesprongen worden, maar ook welke meerwaarde ze betekenen voor de natuur en het landschap.

De Provincie werkte hiervoor samen met de West-Vlaamse Regionale Landschappen en de Stad-land-schappen ‘t West-Vlaamse hart' en ‘Leie en Schelde’.

Praktisch – ‘Knotbomen, knoestige knapen’
Prijs: gratis
Te verkrijgen via 0800 20 021, via www.west-vlaanderen.be/webshop en in het Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis, Jan Van Eyckplein 2 in Brugge

Meer info
kabinet gedeputeerde voor milieu, landschap en natuur, Guido Decorte
guido.decorte [at] west-vlaanderen.be of 050 40 31 50