PRUP ’t Roosleen (Staden) voorlopig vastgesteld

Het PRUP moet ervoor zorgen dat het regionaal constructiebedrijf Mol Cy kan uitbreiden op de gronden van een voormalig serrebedrijf. Daarnaast biedt dit plan de mogelijkheid om de Meiboomstraat te privatiseren, om zo een veiligere ontsluiting voor de personeelsparking te kunnen realiseren.

Openbaar onderzoek
Na de voorlopige vaststelling van het ontwerp-PRUP, organiseert de Provincie een openbaar onderzoek met (digitaal) infomoment. Het openbaar onderzoek start op maandag 17 mei en eindigt op vrijdag 16 juli 2021. Tijdens die periode kan iedereen bezwaren, opmerkingen en suggesties indienen.

De adviezen, bezwaren en opmerkingen uit dit openbaar onderzoek, worden behandeld door de Provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (PROCORO). Op basis van de adviezen, bezwaren en opmerkingen zal het plan al dan niet worden bijgestuurd en aan de provincieraad worden voorgelegd voor definitieve vaststelling. Na de definitieve vaststelling heeft de Vlaamse Regering de mogelijkheid om het plan alsnog te schorsen.

Zitdag op dinsdag 25 mei tijdens openbaar onderzoek
Er wordt op dinsdag 25 mei 2021 tussen 15 en 19 uur een zitdag georganiseerd in het AC/DC Staden. Er kunnen vragen over dit PRUP gesteld worden aan de vertegenwoordigers van de Provincie West-Vlaanderen. Indien een fysiek contactmoment niet mogelijk is door coronamaatregelen wordt er overgeschakeld naar een digitaal contactmoment.
Vooraf inschrijven voor deelname aan de zitdag is nodig en kan tussen 3 en 19 mei 2021 via het formulier op de website.

 

Praktisch – (Digitale) zitdag
Wanneer: dinsdag 25 mei 2021 tussen 15 en 19 uur
Waar: AC/DC Staden, Ieperstraat 109 in Staden
Inschrijven is verplicht en kan via de website

Praktisch – Openbaar onderzoek: plannen en documenten inkijken/raadplegen
Wanneer: van maandag 17 mei tot en met vrijdag 16 juli 2021
Waar:
- Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41 in Brugge
- AC/DC Staden, Ieperstraat 109 in Staden
- via de website

www.west-vlaanderen.be/PRUPtRoosleen