Provincieraad West-Vlaanderen roept op tot herziening en verbetering van het nieuwe NMBS-vervoersplan 12/2023-2026

Motie NMBS

De voltallige Provincieraad van West-Vlaanderen heeft, in zitting van 25 mei 2023, unaniem een motie aangenomen waarin zij oproept tot een herziening en verbetering van het nieuwe vervoersplan van de NMBS voor de periode 2023-2026. De motie, gebaseerd op de teleurstellende voorstellen voor West-Vlaanderen i.k.v. het nieuwe vervoersplan en het gebrek aan formele advies- en inspraakmogelijkheden, benadrukt in essentie de noodzaak van een kwalitatief en performant spooraanbod voor de toeristisch-recreatieve en duurzame socio-economische ontwikkeling van West-Vlaanderen.

Gedeputeerde Jean de Bethune : “Samen met de sociale partners en TreinTramBus hebben we constructieve voorstellen uitgewerkt die die de ontsluiting van West-Vlaanderen via het spoor moet verbeteren voor de treinreizigers. De Provincieraad schaart zich unaniem achter deze voorstellen en bekrachtigt het pleidooi voor een betere dienstverlening en meer investeringen in de spoorinfrastructuur om het aantal treinreizigers te kunnen stimuleren, zowel voor het woon-werksegment, woon-school als voor het vrijetijdssegment”. “Een ambitie die we trouwens delen met de NMBS” besluit de gedeputeerde.

Nieuw vervoersplan biedt weinig verbetering
Ondanks de opgezette dialoog met NMBS en de inspanningen de laatste jaren tot samenwerking vanuit het Provinciaal Socio-Economisch Overlegforum West-Vlaanderen (de overlegtafel tussen de sociale partners en de Provincie) is er in het nieuwe vervoersplan nauwelijks sprake van enige verbetering in het treinaanbod in West-Vlaanderen.

 • Alleen de tweede ,,trage’’ IC-trein tussen Kortrijk en Brugge rijdt nu ook in het weekend ieder uur, in plaats van om de twee uur.
 • Dat betekent dat aan de afwezigheid van de ,,snelle’’ IC-trein Kortrijk-Brugge, de trage vordering van lopende investeringsprojecten (3de en 4de  spoor tussen Brugge en Gent, modernisering van het overstapknooppunt Gent-Sint-Pieters, …) en de structurele inzet van verouderd of onaangepast treinmaterieel (naar de Westkust, de verbinding Oostende-Brugge-Gent-Antwerpen, …) niks verandert.

Voorstellen inzake dienstverlening, spoorpatrimonium, spoorinfrastructuur- en materieel
De voorstellen beogen goede treinverbindingen en aansluitingen in West-Vlaanderen; met andere belangrijke steden zoals Gent en Brussel en met het buitenland.
Concreet:

 • Een volwaardige IC-verbinding tussen Kortrijk en Brugge (met enkel stops in Torhout, Roeselare en Izegem), bovenop de twee bestaande verbindingen die eigenlijk stoptreinen zijn. Deze verbinding zou niet enkel de centrumsteden Brugge, Roeselare en Kortrijk vlot met elkaar verbinden, maar biedt ook de kans vanuit Roeselare via Kortrijk sneller naar Gent/Antwerpen/Brussel te sporen.
 • Een vlotte en betrouwbare aansluiting in Lichtervelde tussen de lijnen Kortrijk-Brugge en De Panne-Gent.
 • De stations buiten de centrumsteden twee keer per uur verbinden met de meest nabije centrumstad. Voor de periode 2024-2027 zouden prioritair moeten zijn:
  - Knokke-Brugge (tweede trein per uur, ook in het weekend)
  - Blankenberge-Brugge (tweede trein per uur, ook in het weekend)
  - Poperinge-Kortrijk (tweede trein per uur, zeker op werkdagen)
  - Brugge-Kortrijk (1 Intercity + 2 stoptreinen)
  - Kortrijk-Gent (toevoeging van een tweede trein die overal stopt)
  - De Panne-Gent (2 treinen per uur en een bijkomende latere trein op week- en weekenddagen)
 • De rechtstreekse oriëntatie van lijn 73 vanuit De Panne naar Brussel.
 • Een frequentere en snellere verbinding naar Rijsel (Frankrijk).
 • Betere afstemming tussen de dienstregelingen van NMBS en De Lijn, zodat aansluitingen tussen trein en bus verbeterd worden.

Daarnaast worden er ook verbeteringen gevraagd in het spoorpatrimonium, de spoorinfrastructuur en het treinmaterieel. De Provincieraad vraagt naar een inhaalbeweging om de toegankelijkheid van stations, treinen en overstapmogelijkheden te verbeteren, evenals meer comfort, ticketautomaten en veilige fietsenstallingen aan de stations.