Provincieraad legt overgangsbudget 2019 vast

Image
omgevingsvergunning voor gedeeltelijk opvullen van Erkegemput in Oostkamp

Het jaarlijkse budget is het meerjarenplan uitgewerkt op korte termijn. Actieplannen worden omgezet in concrete acties en daaraan worden financiële middelen gekoppeld.

De Provincie West-Vlaanderen kan op vandaag een gezonde financiële toestand voorleggen, zowel op korte termijn voor het budget 2019 als voor de meerjarenplanning.

Overgangsbudget in 2019

Het budget 2019 is een overgangsbudget en vloeit voort uit het meerjarenplan 2014-2019. In 2019 treedt de nieuwe bestuursploeg aan die eigen beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties zal bepalen en dit in de loop van 2019 vorm zal geven via het nieuwe meerjarenplan 2020-2025.

Exploitatie-uitgaven en -inkomsten

In 2019 bedragen de totale exploitatie-uitgaven 144.768.701 euro, een daling van 3 % ten opzichte van 2018.
De exploitatie-ontvangsten in 2019 bedragen 158.888.016 euro, een stijging van 3 % ten opzichte van 2018.

Investeringen

In totaal wordt in 2019 voor 31.339.622 euro aan investeringen gepland. De grootste investeringen zijn voorzien voor de aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden onder andere in Pittem, Veurne en Anzegem en de uitbouw van het steunpunt Duurzaam Bouwen Acasus.

Daarnaast worden er 25.351.659 euro investeringssubsidies toegekend. De grootste subsidies zijn voor:

 • Inagro investeringstoelage bouw serre op dak REO-veiling in Roeselare
 • Reglement toeristische impulsen
 • Unie-K vzw toelage kosten voor realisatie van hippotherapiecentrum op site Groot-Magdalenagoed in Brugge
Provinciale belastingen

In 2019 worden de provinciebelastingen niet verhoogd, enkel geïndexeerd.

 • Algemene provinciebelasting: 41 euro voor een gezin en 22 euro voor een alleenstaande. Voor ‘rechthebbenden op verhoogde tegemoetkoming’ is er een verminderd tarief van 33 euro voor een gezin en 18 euro voor alleenstaanden.
  De leefloners worden vrijgesteld van deze belasting.
 • Provinciebelasting op bedrijven: basistarief (tot 1.000 m²) van 107 euro.
  Vanaf 1.001 m² tot 10.000 m² wordt 17 cent/m² aangerekend en vanaf 10.001 m² tot 500.000 m² wordt 15 cent/m² aangerekend. Het gedeelte boven de 500.000 m² is vrijgesteld.
 • Provinciebelasting op tweede verblijven: 124 euro per tweede verblijf.
 • Onroerende voorheffing blijft behouden op 186,22 opcentiemen.
Meer info

Kabinet eerste gedeputeerde voor bestuurlijke organisatie, Guido Decorte
guido.decorte [at] west-vlaanderen.be of 050 40 31 50

Kabinet gedeputeerde voor algemene financiering en budget, Carl Vereecke
carl.vereecke [at] west-vlaanderen.be of 050 40 31 98