Provinciedomein Zeebos (Blankenberge – Zeebrugge) breidt verder uit

Zeebos

Dat heeft de West-Vlaamse Provincieraad in de zitting van donderdag 17 december beslist.

Recreatieve druk

Het provinciedomein Zeebos (47ha) is de groene long van het stedelijk gebied van Blankenberge. Dit gebied komt de laatste decennia echter onder steeds toenemende recreatieve druk te staan. Met deze aankoop wordt deze waardevolle groenpool verder versterkt.

Het gaat om een aankoop van 2,2 ha in de richting van Blankenberge. De gronden zullen als zacht recreatief gebied ingericht worden door uitbreiding van het bosareaal, wandelpaden, buffergroen, etc. Er is plaats om zo’n 5.000 nieuwe bomen te planten. Het provinciebestuur voorziet ruim 200.000 euro voor de aankoop en de inrichting van het nieuwe patrimonium.

Natuurbeheerplan

Eerder in 2020 werd het natuurbeheerplan goedgekeurd om het provinciedomein Zeebos (47ha) verder te ontwikkelen als groengebied met zachte recreatie. Zeebos is, samen met de Duinbossen in de Haan en de Zwinbosjes in Knokke-Heist, het enige bosrijke gebied groter dan 20ha ten noorden van het Brugse Ommeland.

Het provinciedomein vormt een natuurlijke buffer voor de drukke haven- en vastgoedontwikkelingen in de regio. Samen met het ecologisch waardevolle natuurgebied ‘De Fonteintjes’ is dit nog een authentiek restant van het oude landschap in de Oudemaarspolder langs de kust.