Provinciedomein Zeebos (Blankenberge) heeft voortaan kijkhut

Image
kijkhut

De hut biedt enerzijds een mooi uitzicht op de open weilanden die verschillende water- en weidevogels aantrekken en anderzijds op de oude poldergraslanden ten noorden en ten oosten van het provinciedomein.

De nieuwe kijkhut werd landschappelijk geïntegreerd en heeft vier kijkopeningen waardoor zowel natuurliefhebbers, geoefende vogelaars als natuurfotografen comfortabel en vanuit alle hoeken het domein in beeld krijgen. Er zijn er ook infoborden waarop de meest voorkomende vogelsoorten afgebeeld staan.

Kostprijs en termijn
De realisatie van de kijkhut en de aanleg van het pad ernaartoe kostte de Provincie in totaal 50.000 euro, inclusief btw.

Historiek provinciedomein Zeebos
In 1995 nam de Provincie de gronden van de hoeve ‘De Sol’ voor 99 jaar in erfpacht over van de stad Blankenberge. Het ‘Zeebos’ kreeg in de jaren daarna definitief vorm: er werden nieuwe bomen aangeplant en er werd een speelzone gecreeërd voor jeugdverenigingen.
Later investeerde de Provincie ook in de verdere uitbreiding van het domein: zo zijn er de laatste jaren ten noorden en ten oosten oude poldergraslanden aangekocht die werden ingericht met waterrijke plassen en sloten.

Meer info
kabinet gedeputeerde voor milieu, landschap en natuur, Guido Decorte
[email protected] of 050 40 31 50