Provinciedomein Bergelen (Wevelgem) groeit met 11 ha

Bergelen

Grote aantrekkingskracht

Het provinciedomein Bergelen is een groenpool in het stedelijk gebied Wevelgem-Kortrijk en dat laat zich ook voelen. De aantrekkingskracht van het domein is doorheen de jaren fors toegenomen en daarom ging de Provincie op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden. Die kans doet zich nu voor met een uitbreiding van 11 ha ten westen van het huidige Provinciedomein aan de autosnelweg A17 en nabij de kern van Moorsele.  Het provinciedomein groeit daarmee tot 70 ha.


Meerdere percelen

Deze aankoop bestaat enerzijds uit percelen die rechtstreeks aansluiten op het provinciedomein Bergelen waardoor deze rechtstreeks kunnen ingeschakeld worden in de uitbreiding van de paden voor zachte recreatie.

Anderzijds betreft het percelen aan de overzijde van de autosnelweg A17, genaamd ‘Klein Bergelen’. Vanuit ‘Klein Bergelen’ en de autovrije straat ‘Bergelen’ wordt bovendien, samen met de gemeente Wevelgem, een groene corridor uitgebouwd tussen deelgemeente Moorsele en het provinciedomein. Ook de uitbouw van een duurzame fiets- en wandellink vanuit de kern naar het domein zal door de gemeente verder onderzocht worden.

Het deel ten oosten van de A17 kan meteen aangekocht worden, de gronden van ‘Klein Bergelen’ worden aangekocht onder opschortende voorwaarden van het verkrijgen van een gunstig bodemattest.

Kosten

De Provincie investeert ongeveer 900.000 euro in de aankoop en de inrichting van de percelen.