Provinciedomein Atlantikwall Raversyde (Oostende) brengt fototentoonstelling ‘De prins van Raversijde’

Expo Prins Karel

De tentoonstelling kreeg als titel ‘De prins van Raversijde’ en brengt een veertigtal foto’s op groot formaat.

De foto’s staan opgesteld in het gratis toegankelijk deel van het provinciedomein en bieden de bezoeker een inkijk in het leven van de Prins in en rond Raversijde: van kleine jongen tot zijn laatste levensjaren.

Prins Karel verbleef namelijk zijn hele leven geregeld op het domein en ging er na zijn regentschap zelfs permanent wonen, vanaf 1950 tot hij stierf op 1 juni 1983. Het provinciedomein in Oostende zou er nooit geweest zijn zonder de Prins. Tot aan zijn dood bleef hij zich verzetten tegen de afbraak van de bunkers, loopgraven en geschutstellingen uit beide wereldoorlogen op zijn domein.

Tot op vandaag kan de woning van de Prins op het provinciedomein bezocht worden. De woning is ingericht zoals toen hij er nog woonde, en er zijn heel wat kunstwerken van de Prins te zien.

Prins Karel en de bijzondere band met provinciedomein Atlantikwall Raversyde
De kern van het huidige provinciedomein was ooit Koninklijk domein. Koning Leopold II liet er drie chalets in Noorse stijl bouwen, naast een bijzonder gebouw uit baksteen dat er nog altijd staat, de ‘paardenstallen’. Het deed dienst als één van zijn buitenresidenties. Ook Koning Albert I en koningin Elisabeth bezochten voor de Eerste Wereldoorlog regelmatig het domein met hun kinderen Marie José, Leopold en Karel. Het was toen dat de jonge Karel het domein leerde kennen en een liefde voor het gebied ontwikkelde die nooit verloren ging.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden twee van de chalets platgebrand door de Duitse troepen. De derde chalet overleefde de eerste wereldoorlog, maar was zwaar beschadigd en werd tijdens het interbellum afgebroken. Het was toen dat de, ondertussen al wat oudere, Prins Karel zijn interesse in het gebied vergrootte en startte met verbouwingen en het opruimen van het park. Hij was niet bang om zelf de handen uit de mouwen te steken en hielp mee om zijn plannen te voltooien.

In het gebied werd tijdens de Eerste Wereldoorlog Batterij Aachen gebouwd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwamen er nog een veelvoud aan bunkers en geschutstellingen bij, naast kilometerslange ondergrondse loopgangen. Omwille van de Koningskwestie werd Prins Karel op 20 september 1944 Regent van België. Hij bleef dit tot de zomer van 1950. Zijn regentschap wordt gekenmerkt door een paar belangrijke evoluties in de geschiedenis van België. Zo werd er in 1948 beslist over het vrouwenstemrecht en legde de besluitwet van 28 december 1944 de fundering voor het socialezekerheidsstelsel dat we vandaag kennen. Op internationaal vlak werd de politiek gekenmerkt door de oprichting van de Economische Unie tussen België, Nederland en Luxemburg (Benelux) in 1944, de toetreding van België tot de VN in 1945, tot NAVO in 1948 en tot de Raad van Europa in 1949.

Prins Karel trok zich na zijn regentschap definitief terug op zijn domein in Raversijde, waar hij zich meer en meer toelegde op zijn grote passie: tekenen en schilderen. Hij deed dit voortaan onder zijn pseudoniem ‘Karel van Vlaanderen’, gezien hij ook de titel had van Graaf van Vlaanderen. De stijl van zijn werken varieert sterk: het gaat van klassieke academische, over expressionistische, intimistische, kubistische, abstracte tot fauvistische werken. Landschappen, portretten, interieurs, naakten en stillevens behoorden tot zijn favoriete onderwerpen.

Hij ontving er heel wat gasten: buurtbewoners, vrienden en vriendinnen, heel wat mensen uit de culturele sector, politieke vrienden, en beroemdheden zoals Marvin Gaye.

Hij breidde het Koninklijk domein verder uit, en liet er verschillende gebouwen (her)inrichten. Hij legde zelfs een bibliotheek en zwembad aan. Van het zwembad zijn nog sporen te zien op het domein. Verder had hij ook een terrein om de golfkunst te beoefenen.

Samenstelling fototentoonstelling
De foto’s uit de tentoonstelling zijn afkomstig uit de eigen collectie van provinciedomein Atlantikwall Raversyde, privécollecties en de collectie van het Koninklijk archief. De expo werd samengesteld door coördinator-conservator van provinciedomein Atlantikwall Raversyde, Mathieu de Meyer, publiekswerker Iza Moreno Reyes en buurtbewoner/kenner Johnny Monteyne.

Provinciedomein Atlantikwall Raversyde is op zoek naar nog meer verhalen en weetjes over Prins Karel. Wie hem kende of ooit ontmoette, kan contact opnemen via mail naar [email protected].

www.raversyde.be