Provincie zorgt voor meer waterbuffering en recreatie in Ledegemse Meersen

Ledegemse meersen

Met het project komt er meer ruimte vrij voor waterbuffering en recreatie. Het terrein situeert zich tussen de Papestraat, de Kezelbergroute en de Heulebeek.

Geplande werken
Met het project wordt maximaal ingezet op waterberging en infiltratie. Dat zal gebeuren door het wegnemen van de oeverwal, die ontstaan is door het jarenlange rijten en ontslibben van de Heulebeek. Om het gebied gemakkelijker te laten overstromen, wordt er een bres gemaakt in de linkeroever van de Heulebeek. Zo zal het water gemakkelijker in en uit het projectgebied stromen. Het resultaat is dat er meer water kan infiltreren naar het grondwater en dat de druk voor wateroverlast op de omgeving vermindert. De waterdruk op en het overstromingsgevaar in de dorpskern van Ledegem, en verder afwaarts, zal verminderen. Het buffervolume wordt door de werken uitgebreid van 12.700 m3 tot 16.500 m3.

Ruimte voor recreatie
Binnen het project wordt er ook ruimte voorzien voor zachte recreatie. Zo zal er een onverhard wandelpad van 1,5 km aangelegd worden, met hier en daar een vlonderpad. Deze zal in verbinding staan met een tweede, korter wandelpad in halfverharding. Over de Heulebeek wordt een houten brug aangelegd.

Kostprijs & termijn
Voor het uitvoeren van de werken voorziet de Provincie een budget van € 935.077 inclusief btw. De werken zijn gepland voor voorjaar 2023 en zullen 150 werkdagen in beslag nemen. Het project werd opgesteld met inspraak van de omwonenden, het Agentschap Natuur en Bos en de gemeente Ledegem.