Provincie zet in op duurzaamheid in toerisme via Green Key-label

Green Key-label

Green Key is internationaal het meest bekende milieulabel voor toerisme. De Provincie voorziet een subsidie voor het behalen en vernieuwen van het label en bekroont zo de ondernemers voor hun duurzaamheidsinspanningen.

“De provinciale Green Key-subsidie verlaagt de financiële drempel en wil zorgen voor meer erkenningen voor dit label bij logies en zakelijke locaties in West-Vlaanderen. Dit is een eerste stap, vanaf dit jaar zal Westtoer nog meer vorming en begeleiding aanbieden om samen met de sector in te zetten op concrete acties rond duurzaamheid”, zegt Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter van Westtoer.

Green Key label 
Green Key is internationaal het meest bekende milieulabel voor toerisme en wordt in Vlaanderen uitgereikt door de vzw GoodPlanet Belgium. Om het label te halen en behouden, moet de toeristische ondernemer voldoen aan criteria op verschillende domeinen zoals water, energie, afval, groen, voeding en mobiliteit. De criteria zijn haalbaar voor zowel kleinschalige als grotere locaties. Met dit gecontroleerde label kan de ondernemer de duurzaamheidsinspanningen aantonen, dit zorgt voor een positief imago. Bezoekers kunnen zo duurzame keuzes maken. Momenteel zijn er in West-Vlaanderen 40 Green Key-houders, in Vlaanderen zijn dat er 187. Er is nog potentieel en er is vraag naar, zowel vanuit vakantiegangers als zakentoerisme.    

Provinciale Green Key subsidie 
Om tegemoet te komen aan de operationele en financiële inspanningen van de ondernemers, komt de Provincie tussen in de instapkost en auditkosten om het label te behalen en te vernieuwen. Zo is het label een bekroning van deze inspanningen. De subsidie richt zich op logies en zakelijke congres- en eventlocaties. 

Infosessie
Op donderdag 29 februari 2024 om 20 uur organiseert Westtoer een online infosessie over het Green Key-label en de subsidie. Inschrijven en alle info via www.westtoer.be/green-key.